Gå till innehållet

Planer på Latinamerikas största kolgruva stoppas

Kolgruva. Foto (från Mongoliet): Herry Lawford from London, UK – MongoliaUploaded by Zolo, CC BY 2.0, Link

Det beskrivs som Davids seger över Goliat när planerna på att bygga Latinamerikas största kolgruva stoppas, tack vare gemensamma insatser från miljöaktivister, ursprungsbefolkningen och miljöorganisationer. Därmed undviks ungefär 4,5 gigaton koldioxidutsläpp, motsvarande nästan 14 procent av världens årliga utsläpp.

Kolgruvan skulle byggas av bolaget Copelmi, med stöd från banken Banrisul Bank och delstaten, men den 21 februari stoppade en federal domstol planerna. Därmed ser det ut som att 166 miljoner ton kol kommer stanna i marken. Kolbrytningen hade gett upphov till utsläpp av 4,5 gigaton koldioxid till atmosfären, vilket kan jämföras med att världen sammanlagt släppte ut 33 gigaton 2019.

Beslutet är en seger för ursprungsbefolkningen, organisationer som jobbar för klimaträttvisa, 350.org i Brasilien, Arayara Institute och Coal Observatory, som tillsammans kämpat för att stoppa gruvan, som skulle bli Latinamerikas största.

Domaren i fallet meddelade att huvudanledningen till att gruvan stoppades var för att ursprungsfolken som lever i området aldrig tillfrågats om projektet, något som är nödvändigt enligt brasiliansk lag. Detta eftersom Brasilien, till skillnad från Sverige, undertecknat Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk (International Labor Organization (ILO) konvention 169).

Källa: 350.org

Mer att läsa