Gå till innehållet

Geparder kan återintroduceras i Indien – 70 år efter utrotningen

1947 sköts den sista geparden i Indien. Nu har landets högsta domstol gett klartecken åt att återintroducera arten till Indien.

Diskussionerna om att återintroducera geparder i Indien påbörjades redan för 45 år sedan. Då var tanken att byta till sig geparder från Iran mot asiatiska lejon i Indien. Men sedan dess har gepardpopulationen i Iran minskat från 250-300 djur till dagens ungefär 20-50 geparder.

Nu är planen istället att hämta geparder från Namibia, som har världens största population, ungefär 2 500 djur.

Idén om att återintroducera geparder har dock mött kritik från olika håll. Bland annat anses det problematiskt att geparderna som hämtas är från Afrika och inte Asien. Det är samma art, men de skiljer sig åt i storlek och det är asiatiska geparder som tidigare levt i Indien. Det finns även ett frågetecken kring om det 1 000 kvadratkilometer stora naturreservatet är tillräckligt stort för att geparder ska kunna klara sig där.

Gynnar även andra arter i gräsmarker
I Indien har rättsfallet om att återintroducera geparder pågått sedan 2012. När högsta domstolen nu gett klartecken åt projektet är första steget att göra en uppdaterad lista över alla områden som är lämpliga för geparder att leva på. Samtidigt som det görs insatser för geparder kommer många andra arter som behöver gräsmarker att gynnas.

Indien har sedan 1972 jobbat på det här sättet med sitt bevarandearbete. De har fokuserat på att gynna specifika arter som i sin tur hjälpt många andra arter. Så har till exempel gjorts med exempelvis tigrar, floddelfiner och snöleoparder för att skydda dessa djurs livsmiljöer och därmed skapa förutsättningar även för andra arter.

För ungefär 100 år sedan fanns det 100 000 geparder i världen. I dagsläget återstår bara ungefär 7 000 geparder och 2017 varnades det för att det krävs kraftiga åtgärder för att inte arten ska utrotas. Det största hotet är minskande livsmiljöer. Kanske kan en domstol i Indien ha tänt ett hopp för att vända utvecklingen för geparden?

Läs även:
Akuta åtgärder krävs för att rädda geparden från utrotning
Därför är inaveln så hög hos geparder
Överraskande upptäckt om geparders tillbakagång

Källor: India Today och Smithsonian

Mer att läsa