Gå till innehållet

Generös donation säkrar bevarandeprojekt för lemurer

Ringsvanslemur. Foto: Charles Cantin via Wikimedia

Ringsvanslemur. Foto: Charles Cantin via Wikimedia

Det ser mörkt ut för lemurerna. Alla 111 arter är rödlistade och 24 av dem är akut hotade. Tack vare en betydande privat gåva kommer ett projekt för att rädda lemurerna nu kunna pågå i minst sex år.

Den stora donationen kommer från en privat stiftelse och går till IUCN så att de kan fortsätta med sin bevarandestrategi för lemurer. Det är insatser som behövs. En majoritet av världens lemurer är nämligen hotade av utrotning och det beror framför allt på de omfattande skogsavverkningarna i Madagaskar. Alla lemurer lever nämligen på ön öster om Afrika. Bara 20 procent av öns skog återstår och dessa områden måste nu skyddas för att lemurerna ska kunna överleva.

LÄS ÄVEN: • Läget akut för lemurer

Initiativet med att förlänga bevarandeprojektet med sex år välkomnas av Madagaskars miljöminister Johanita Ndahimananjara, som menar att lemurerna har en viktig roll i Madagaskars ekoturism och att den viktigaste åtgärden är att skydda de skogar som ännu inte avverkats.

LÄS ÄVEN: • Tre stora och viktiga naturreservat bildade på Madagaskar

Enligt Russell A. Mittermeier, från IUCN/SSC Primate Specialist Group, finns det tre saker som är extra viktiga i arbetet för att rädda världens lemurer:
– Först och främst måste vi jobba på gräsrotsnivå med de lokala samhällen så att folk kan få bättre liv tack vare bevarandearbete, för det andra måste vi skydda och förbättra ekosystem i nyckelområden och för det tredje måste vi etablera långsiktig forskning för att lära oss mer om djuren och skydda dem från jakt och illegal avverkning.

Källa: Save Our Species

Mer att läsa