Gå till innehållet

Gav upp jordbruk – skapade rewilding-succé

Minervauggla. Foto: Erik Hansson

Vad som tidigare var ett utarmat jordbruk har på kort tid omvandlats till ett landskap proppfullt av biologisk mångfald. Att fem arter ugglor och 13 av Storbritanniens 18 fladdermusarter hittas i området säger en del om vilken rik miljö som skapats – tack vare att markägarna lät djuren ta över.

Det 14 kvadratkilometer stora området i södra Storbritannien var på 1980-talet tänkt att bli ännu en del av ett landskap med storskaligt jordbruk. Men efter att Charlie Burrell ärvt marken 1985 och kämpat med jordbruket till i slutet av 90-talet insåg han att marken inte var lämplig för den sortens skötsel.

2001 inleddes “rewilding”-arbetet med att ta bort stängsel och släppa in djur som fick röra sig fritt på området. Målet var att återskapa ett landskap som det såg ut i Europa förr, när stora gräsätare betade markerna och skapade ett mosaikliknande landskap med varierad natur. Knepp släppts in grisar, hästar, hjortar och nötkreatur som betade, bökade och höll landskapet öppet samtidigt som de hjälpte till att sprida frön och därmed växtlighet.

Nu, knappt 20 år senare har området fem arter ugglor; tornuggla, kattuggla, jorduggla, hornuggla och minervauggla. Den sistnämnda äter gärna dyngbaggar och sådana finns det gott om i Knepp på grund av mängden stora betande djur.

Flera sällsynta arter har också hittat hit, exempelvis sälgskimmerfjäril och turturduva, som förr var vanlig i Storbritannien och nu har en av sina få ökande populationer i området. Det är också i Knepp som den vita storken återintroducerats i landet.

Intäkter från naturturism
För att få in intäkter arrangeras naturturism med en lång rad olika safarin – exempelvis för att titta på ugglor, fladdermöss, kungsfiskare, hjortar, humlor och kurser i rewilding. Det går också att övernatta i trädkojor och stugor eller på campingplatser. Markägarna säljer även kött från en del av de frigående djuren.

– Vi visste, på ett amatörmässigt sätt att det skulle bli fint att få tillbaka den biologiska mångfalden, men vi hade inte riktigt förstått den påverkan det skulle ha på oss och hur det skulle få oss att känna. Det har blivit en total uppenbarelse, säger Isabella Tree, som sköter om marken tillsammans med Charlie Burrell, till CNN.

Källor: CNN och Knepp Castle Estate

Mer att läsa