Gå till innehållet

Gammelskog med höga naturvärden ska avverkas utanför Göteborg

I Hällsnäs gammelskog finns rikligt med granar som är över 150 år. Foto: Michael Nilsson

Hällsnäs gammelskog, öster om Göteborg, är akut avverkningshotad. Detta trots att skogen har höga naturvärden och rymmer en rik och mycket värdefull biologisk mångfald, enligt ett pressmeddelande från Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs ornitologiska förening och Skydda skogen.

– Det är en miljöskandal att Sverige fortsätter hugga ned de sista gammelskogarna. Skogar som Sverige dessutom i enlighet med EU:s miljölagstiftning är skyldiga att bevara, skriver de tre föreningarna.

LÄS ÄVEN: • 56 naturturismföretag: Sluta avverka skogar med höga naturvärden

I pressmeddelandet framgår det att Hällsnäs gammelskog är en rest av de gamla naturskogarna. Det är en blandskog som har rikligt med död ved och ett stort antal träd med en ålder på omkring 200 år. Det saknas spår i området av modernt skogsbruk, något som är ovanligt idag.

Nötkråka – en av de rödlistade arterna som lever i Hällsnäs. Foto: Zsombor Károlyi 

Skogen anses även vara västlig taiga vilket är en numera sällsynt skogsnaturtyp i dessa trakter som ska både prioriteras och skyddas vid myndigheternas naturvårdsarbete, enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Över 30 naturvårdsarter har påträffats och flera är nationellt rödlistade, exempelvis skogstrappmossa, kornknutmossa, hållav, brandticka, gransotdyna, duvhök, spillkråka och nötkråka.

LÄS ÄVEN: • Internationella företag säger ifrån om Sveriges skogsbruk

Ett flertal miljöföreningar är engagerade för skogens skydd och har slagit larm till Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och till skogsbolaget Sydved som ska genomföra avverkningen. Foto: Michael Nilsson

Skydda Skogen, Göteborgs Ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen i Härryda har gemensamt informerat de ansvariga myndigheterna Skogsstyrelsen och länsstyrelsen om skogens höga naturvärden. Men trots detta har myndigheterna inte agerat för skogens bevarande. Avverkningen ska genomföras av skogsföretaget Sydved som också har informerats om skogens värden. Sydved skriver på sin hemsida om hållbarhet i skogsbruket och om sin egen miljöpolicy som är anpassad till den svenska FSC- och PEFC standarden, men likväl ska de avverka denna gammelskog.

Karta över den värdefulla skogen vid Hällsnäs. Den avverkningsplanerade skogen (3,6 ha) syns längst norrut mot Landvettersjön.

Förutom höga naturvärden så används skogen av många besökare och för friluftsliv och bland träden finns även kulturminnen. De tre föreningarna skriver:

– Skogsområdet har höga friluftsvärden då det ligger nära både Mölnlycke och Landvetter. En vältrampad stig går genom skogen och ett flertal fornminnen i form av kolningsgropar finns.

Föreningarna begär att Skogsstyrelsen inventerar skogen vad gäller naturvärden, arter och miljöer och snabbt agerar för att bevara dess naturvärden. Läs föreningarnas brev till Skogsstyrelsen om den värdefulla skogen vid Hällsnäs här.

Källa: Pressmeddelande

Mer att läsa