Gå till innehållet

Gamla granar skyddade i nytt reservat

Södra Blecksberget. Foto: Carl Lehto

Barrskog som fått utvecklas fritt och som därmed rymmer många hotade arter – så beskrivs det nya naturreservatet Södra Blecksberget.

Området ligger i Mora kommun, norr om Våmhus vid foten av berget som fått ge namn åt naturreservatet; Södra Blecksberget. Marken är kuperad, vilket gjort det svårt att avverka skogen. Troligen är det därför den istället utvecklats fritt under lång tid och idag rymmer gamla granar och många hotade arter, så som de vedlevande svamparna rosenticka, ullticka och doftskinn. De hittas alla på granar som dött och fallit till marken.

De stående granarna är pyntade med garnlav och på marken växer orkidén knärot. Områdets rika förekomst av död ved har också lockat till sig fågeln tretåig hackspett som äter vedlevande insekter.

– Den döda veden är viktig för många olika arter, förklarar Kristin Persdotter, på länsstyrelsen i Dalarna.

Det går en bilväg fram till reservatet och det går att parkera i vägkanten, men det finns inga stigar i det 34,4 hektar stora naturreservatet.

– Den här skogen är ganska orörd, och därför spännande att vandra i. Men man ska tänka på att marken är kuperad, med mycket död ved, säger Kristin Persdotter.

Källa: Länsstyrelsen Dalarna

Mer att läsa