Gå till innehållet

Gamar i Europa och Afrika kan utrotas inom vår livstid

BirdLife International har gått ut med en kampanj för att rädda Europas och Afrikas gampopulationer. Enligt den internationella fågelföreningen är läget så akut för gamarna att de kan vara utrotade redan under vår livstid.

Grågam. Foto: Johannes Rydström

Grågam. Foto: Johannes Rydström

Gamar är en av världens mest hotade fågelfamiljer och de minskar snabbt i antal. I Indien, Pakistan och Nepal har 99 procent av alla gamar dött på grund av att det anti-inflammatoriska medlet diklofenak använts för boskap. På bara tio år minskade antalet asiatisk vitryggad gam med 99,9 procent

Nu är medlet även tillåtet för kommersiellt bruk i både Italien och Spanien. Två länder med stora andelar av Europas gampopulationer. Diklofenak är dessutom ett hot även mot örnar och sprider sig allt mer i Sveriges natur.

I Afrika riskera gamar bland annat att förgiftas, få sina livsmiljöer förstörda eller kollisioner med elledningar. På 30 år har gamar i västafrika minskat med 95 procent och sju av åtta arter anses vara globalt hotade.

För att försöka stoppa den oroväckande utvecklingen har BirdLife International startat kampanjen Stop vulture poisoning now.

[youtube_sc url=”http://www.youtube.com/watch?v=2vndetcVyWY”]

Källa: BirdLife International

Mer att läsa