Gå till innehållet

Gamar gör en stor insats även för klimatet

Grågam. Arkivfoto: Francesco Veronesi, CC BY-SA 2.0

Världens gamars fallenhet för att äta kadaver innebär inte enbart en kraftigt reducerad risk för att smittor ska spridas. Ny forskning visar också att det är en stor insats för att minska växthusgaserna som når atmosfären.

Som världens städpatrull flyger gamar runt och letar efter döda djur som de snabbt och effektivt äter upp i minsta del. Dessa djurkroppar sprider inte bara smittor, när de ruttnar släpper de också ifrån sig både metan och koldioxid. Om gamar äter upp resterna förhindras dessa växthusgaser från att nå atmosfären.

I den nya studien har forskarna räknat ut hur stor påverkan gamarna har. De kom fram till att de i snitt äter mellan 0,2 och 1 kg kadaver per dag. Varje kg som hade lämnats orört skulle släppa ut 0,86 kg koldioxidkoefficienter och ännu mer släpps ut om kadavren transporteras bort och begravs.

Världens ungefär 134-140 miljoner gamar minskar därmed utsläppen av växthusgaser med upp till 60 miljoner ton varje år (3,03-60,70 miljoner ton), enligt forskarnas uträkning. Det skulle kunna motsvara de totala utsläppen i Sverige, som var 46,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2020.

Katastrofal utveckling för många gamarter

Men insatsen hade varit betydligt större om inte världens gamar hade drabbats så hårt av oss människor. 14 av 23 gamarter är numera hotade av utrotning. De förgiftas bland annat av diklofenak som ges till boskap både i Europa och andra världsdelar och de får även i sig förgiftat kött som människor lägger ut för att döda rovdjur. Rüppellgamarna har till exempel minskat med över 90 procent, vitryggig gam med 81 procent och kappgam med 83 procent på bara 40 år. I Indien var förr bengalgamen en av de vanligaste gamarna, men enbart mellan 1992 och 2007 minskade antalet med hela 99,9 procent på grund av överanvändningen av diklofenak till boskap.

Forskarna påpekar att gamar inte ska ses som någon ensam lösning på klimatkrisen, men att de har en viktig roll i naturen på flera sätt och att de är svåra att ersätta.

– De ekosystemtjänster som gamarna bidrar med till människan och naturen är svåra att ersätta. Att använda andra metoder för att transportera bort kadaver är dessutom dyrt och skadligt för miljön på grund av de utsläpp som uppstår under processen. Våra resultat belyser en viktig tjänst som gamarna tillhandahåller i hela världen, vilket är relevant med tanke på den globala uppvärmningen, skriver forskarna i sin sammanfattning.

Tack vare insatser från fågelföreningar har utvecklingen blivit något mer positiv för Europas gamar och i Nord- och Sydamerika går det relativt bra för gamarna. Det är i Asien och Afrika som den verkliga krisen för gamarna finns.

Källa: Scientific America och Ecosystem Services

Mer att läsa