Gå till innehållet

Gamar fortfarande utsatta för stora hot i Asien, Europa och Afrika

Den akut hotade bengalgamen är av arterna som drabbats hårt av diklofenak-användningen i Asien. Foto: Bernard DUPONT from FRANCE – Indian White-backed Vultures (Gyps bengalensis), CC BY-SA 2.0.

Det ser fortfarande väldigt mörkt ut för världens gamar. De har minskat i antal med upp till 99 procent i Asien de senaste årtiondena och fyra av nio arter är “akut hotade”, framför allt på grund av läkemedlet diklofenak. Det ser även illa ut i Afrika och Europas gamar riskerar att gå samma öde till mötes som i Asien. Men det finns ljus i mörkret och medvetenheten om gamarnas situation sprider sig långsamt.

Att Asiens gampopulation kraschat beror till stor del på läkemedlet diklofenak. I Indien och Pakistan är det mycket vanligt att ge gamla bruksdjur smärtstillande medicin, som till exempel diklofenak, under deras sista levnadsår för att bibehålla arbetskapaciteten till det bittra slutet. Det var först år 2004 i en studie utförd i Pakistan som sambandet kunde fastslås – gamarna får i sig substansen när de äter djurkadaver och den antiinflammatoriska substansen förstör gamarnas njurfunktion. Diklofenak ges för övrigt inte bara till djur, det är den aktiva substansen i till exempel Voltaren som kan köpas receptfritt på apoteket.

LÄS ÄVEN: • Antalet förgiftade gamar i Indien minskar

Sedan 2006 är diklofenak förbjudet i Pakistan, Indien och Nepal, men det finns fortfarande att köpa på svarta marknaden och kontrollerna att lagen efterföljs är otillräckliga.

LÄS ÄVEN: • Gamdödande och hälsovådliga diklofenak nu i Europa

Europa – diklofenak nytt hot
2014 godkände EU diklofenak för användning i Europa och BirdLife är nu oroliga att gamarna i vår världsdel kommer gå samma öde till mötes som i Asien. BirdLife i Europa jobbar nu aktivt för att det ska införas förbud mot ämnet, som används i bland annat Italien, Spanien och Portugal där 95 procent av Europas gamar lever. Föreningen påpekar att gamar är viktiga för att städa upp i naturen. De äter upp döda djurdelar som andra arter har svårt att tillgodogöra sig och minskar därmed risken för att sjukdomar sprids både till djur och människor. Enligt BirdLife är deras sanitära ekosystemtjänster värda miljarder euro årligen.

Lammgam. Foto: Daniel Pettersson 

För lammgamen i Alperna går det dock väldigt bra, på grund av de insatser för att rädda arten som görs. 2017 blev ett nytt rekordår för arten.

LÄS ÄVEN: • Ny studie: Afrikas gamar på väg att utrotas

Nepal – gamar bidrar till turism
Samtidigt som kampen tvingas ta nya tag i Europa fortsätter den i Asien. Över lag har utvecklingen för gamarna sakta börjat vända och bli bättre. I Nepal har exempelvis “gamrestauranger” blivit allt vanligare. Dessa platser förser gamar med säker mat utan diklofenak och hjälper även till att föda upp räddade gamungar. 2006 öppnade den första gamrestaurangen i Nepal. Idag har landet sju stycken

Nepal öppnade också sin första gamuppfödning 2008 för att de var oroliga att landets nio gamarter skulle utrotas. Uppfödningen sköts helt av lokal personal och de har inte bara lyckats rädda och släppa ut många gamar – de har också ändrat många människors syn på fåglarna. Tidigare var det vanligt att anse att gamar var skadedjur som förde olycka med sig. Nu kommer det ungefär 1000 turister om året för att se gamar vid restaurangerna och det ger lokalsamhället viktiga intäkter.

LÄS ÄVEN: • BirdLife hittar på nyupptäckt fågel för att uppmärksamma gamar

Intäkter från restaurangen används i gemensamma projekt i lokalsamhället och har bland annat lett till att befolkningen har råd att skicka sina barn till skolan.

De stora insatserna för gamarna i Nepal tycks också ha gett resultat, åtminstone enligt en inventering som genomförts under många år. Antalet gamar som upptäckts under inventeringsrutten har gått upp från 75 stycken i fjol till 111 i år.

Afrika – risk för utrotning
I en studie från 2015 studerade forskare åtta arter av gamar på den afrikanska kontinenten. De fann att populationerna i medel minskat med 62 procent på 30 år. Sju av arterna hade minskat med upp mot 80 procent över tre generationer och sex av dessa arter borde listas som ”akut hotad” istället för ”sårbara” på IUCN:s rödlista, enligt forskarna.

Huvudhoten för gamar anses i studien vara förgiftning, att gamar jagas för föda och ingredienser i ”traditionella mediciner”, samt kollisioner med elledningar och vindkraftverk. För ett år sedan förgiftades till exempel hela 119 gamar i Botswana efter att ha ätit av ett förgiftat kadaver.

 

Källor: BirdLife, India Times och NPR

Mer att läsa