Gå till innehållet

Galapagos hotas av turism och invasiva arter

Jättesköldpaddan Chelonoidis nigra porteri på Galapagos. Foto: Charlesjsharp. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Commons.

1579 införda arter har hittats på Galapagos och 70 procent av dem upptäcktes efter 1970. I takt med att allt fler turister besöker öarna ökar problemen och riskerna, skriver två forskare på The Conversation.

Arter som introduceras till nya ekosystem är ett av de största hoten mot världens biologiska mångfald, enligt IUCN. Det gäller inte minst på öar och Galapagos är extra utsatt.

Oftast introduceras inte arterna medvetet utan råkar följa med i båtar, i resväskor eller frön under turisternas skor. Många av dessa arter kommer inte klara sig, i det för dem, nya ekosystemet, men risken finns att vissa arter klarar sig så bra att de tar över den befintliga floran och faunan. På öar riskerar dessa invasiva arter att utrota så kallade endemiska arter som enbart finns där.

På Galapagos har 1579 arter introducerats och 98 procent av dem beräknas komma från människor, antingen medvetet eller omedvetet. Med tanke på att det stora antalet turister (220 000 år 2015) dessutom ökat kraftigt (74 flyg per vecka 2010 jämfört med 107 stycken år 2015) har även de introducerade arterna på öarna ökat.

– Om öarna ska hållas isolerade i ordets fulla betydelse är det av stor vikt att kontrollera vägarna som de invasiva arterna tar, säger forskarna Veronica Toral-Granda och Stephen Garnett hos The Conversation.

Annars finns risken att Galapagos inte blir lika unikt i framtiden.

Källa: The Conversation

Mer att läsa