Gå till innehållet

FSC föreslås ge dispens för giftigt preparat mot barkborrar

Fsc
granbarkborre insektsgnag

Granbarkborre. Foto: TpaniEget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk

DNVGL, som miljöcertifierar skog åt FSC, vill få dispens för att använda det miljöfarliga preparatet Forester för att bekämpa barkborre. Preparatet innehåller cypermetrin som kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön, är farligt för bin och är hälsovådligt för människor, enligt Kemikalieinspektionen. Föreningen Skydda Skogen har skickat in kritiska synpunkter till DNVGL för att försöka stoppa användningen.

Om DNVGL får dispens och börjar använda Forester i skogsbruket kommer det att vara svårt att förhindra att preparatet läcker ut i sjöar, vattendrag och diken, menar Skydda Skogen. DNVGL skriver att säkerhetsåtgärder kommer att vidtas, bland annat buffertzoner mot vattendrag och diken på 30 meter. Men det är inte tillräckligt, enligt Skydda Skogen.

LÄS ÄVEN: • Nyckelbiotoper avverkas med granbarkborre som förevändning

Skydda Skogen anser att användningen av Forester ska förbjudas helt. I sitt brev skriver de att FSC inte bör ge dispens för nyttjande av Forester för att bekämpa granbarkborre. De ekologiska riskerna med preparatet är alldeles för stora.

LÄS ÄVEN: • Allt färre lövträd i Sveriges skogar- kostar skogsindustrin miljarder årligen

Skogsbrukets ensidiga satsningar på stora arealer granplantager gynnar granbarkborren. Granmonokulturerna saknar motståndskraft till skillnad från en åldersvarierad bland- eller naturskog.  Att upphöra anläggning av sårbara granmonokulturer till förmån för ökat lövinslag är ett bättre sätt att minska skador av stormar och insekter, anser Skydda Skogen.  

Läs mer

Mer att läsa