Gå till innehållet

Fruktat virus har nått Nordamerika – slår hårt mot vildkaniner

Ökenkanin (unge). Foto: Jessie Eastland – Own work, CC BY-SA 3.0, Link

Viruset har redan slagit hårt mot ekosystem i Europa, Australien och Kina. Nu drabbas även ökenkaninerna i Nordamerika. Viruset tros härstamma från kaniner som hållits som husdjur.

Rabbit hemorrhagic disease (RHD) tros ha uppstått i Kina bland angorakaniner som importerats från Tyskland. På mindre än ett år dödade viruset 140 miljoner kaniner i Kina. Sedan dess har viruset spridit sig till över 40 länder och slagit hårt även mot vildkaniner och påverkat hela ekosystem. 1991 importerades viruset till Australien för att genomföra tester som kanske kunde hjälpa mot andra kaninsjukdomar. Fyra år senare spreds viruset från labbet och hade inom åtta veckor dödat tio miljoner kaniner.

I Europa har viruset också haft stor påverkan. I Spanien och Portugal slogs 60-70 procent av alla vildkaniner ut och det drabbade även två rovdjur som är beroende av kaninerna; iberisk lo (panterlo) och spansk kejsarörn som minskade med 65, respektive 45 procent.

Nu har viruset anlänt till Nordamerika och det verkar inte finnas mycket att göra.

– Det ser väldigt mörkt ut. Vi kan bara titta på när det sprider sig och får först i efterhand oroa oss över hotade arter som påverkas, säger Hayley Lanier, däggdjursforskare vid University of Oklahoma.

Viruset sprider sig snabbt eftersom det kan överleva i döda djur i minst tre månader och kan även spridas av rovdjur, samt insekter via kaninernas avföring.

Biologer i Nordamerika är nu oroliga för att viruset ska slå hårt mot flera arter hardjur, varav många redan pressas av klimatförändringar och minskade livsmiljöer på grund av allt större ytor används till boskap.

Det finns ännu inga metoder för att stoppa viruset, men i varje population verkar en del individer överleva och så länge dessa ges förutsättningar för att återhämta sig finns det hopp för drabbade arter av hardjur i Nordamerika och resten av världen.

Källa: Science och Science Direct

Läs mer

Mer att läsa