Gå till innehållet

Fruktad sjukdom upptäckt hos hjortdjur i Norge – kan få enorma konsekvenser

Cwd
Älgtjur. Foto: Marie Mattsson http://www.natursidan.se/fotografer/marie-mattsson/

Älgtjur. Foto: Marie Mattsson 

De första fallen i Europa av den fruktade sjukdomen CWD (Chronic Wasting Disease) har konstaterats hos vildren och älg i Norge. Nu undersöker myndigheter och jägareförbundet i Sverige om smittan spridits hit. 

– Kunskapen om sjukdomen har vi frå USA och Kanada. Hittas ett fall av sjukdomen ska alla hjortdjur bort inom en radie på 20 kilometer. Hittas två eller fler fall måste radien ökas till 70 kilometer. Det kommer få enorma konsekvenser i Norge om vi tvingas till en sådan avskjutning, säger Lars Nesse, chef för vildrensnämnden i Nordfjella och Fjellheimen, i en intervju med norska NRK.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt skriver att CWD är en smittsam sjukdom som ingår i samma familj som galna ko-sjukan och Creutzfeldt Jacobs sjukdom, men CWD drabbar inte människor. Smittan ger djuren förändringar i hjärnan som drabbar nervsystemet och leder till beteendeförändringar, okoordinerade rörelser, avmagring och död. Det kan ta flera månader innan sjukdomsförloppet leder till döden.

I slutet av sjukdomsstadiet dricker djuren mycket och kissar extra mycket. Det ökar smittspridningen eftersom CWD smittar både genom direktkontakt mellan djur eller indirekt genom att friska djur kommer i kontakt med smittämnet i miljön från saliv, urin eller avföring. Smittämnet är dessutom mycket motståndskraftigt och överlever mycket länge i naturen.

Under höstens jakt i Norge ska 20 000 hjortdjur undersökas för att se hur stor spridningen av sjukdomen är. Dessutom har man infört förbud mot utförsel av levande hjortdjur från Norge, men förbudet gäller än så länge inte tamrenar eller djur som transporteras direkt till slakteri i Finland och Sverige. Att lägga ut saltstenar för hjortdjuren i naturen är också förbjudet, men tamrenar är undantagna denna regel eftersom det anses nödvändigt på grund av radioaktivitet.

Även i Sverige vill man nu ha in prover från hjortdjur som uppvisar potentiella CWD-symtom och Svenska Jägareförbundet arbetar aktivt med att samla in fakta och informera sina medlemmar om sjukdomen och händelseförloppet i Norge.

– I Sverige är vi på planeringsstadiet och drar igång med en allmän övervakning, berättar Erik Ågren, biträdande statsveterinär vid SVA i en intervju med SVT Norrbotten. Alla hjortdjur, både vilda och hägnade, och även renar förstås, som är sjuka eller hittas döda är vi intresserade att få in prover från. Syftet är att ta reda på om vi har det i Sverige och var i så fall. Nästa steg är åtgärder, om vi hittar det i Sverige över huvud taget.

Källa: NRK, SVA, NRK, SVT och Jägareförbundet

Mer att läsa