Gå till innehållet

Fruktad sjukdom hittad på nya platser i Norge

Cwd

Ung vildren. Foto: Uusijani, CC0.

Den dödliga och smittsamma sjukdomen CWD sprider sig till nya områden i Norge. Det oroar forskare och renskötare.

Det var 2016 som sjukdomen chronic wasting disease (CWD) för första gången upptäcktes i Norge, hos vildrenar i Nordfjella. Det var också det första fyndet i Europa. Sedan dess har flera fall upptäckts i Norge, vilket lett till massavlivning av vildrenar. I Sverige har fyra fall konstaterats hos älgar. Även Finland har fått sitt första fall.

I Nordamerika är sjukdomen vanligare. Där har även en studie visat att rovdjur kan hindra spridningen.

CWD smittar mellan hjortdjur och ingår i samma familj som galna ko-sjukan och Creutzfeldt Jacobs sjukdom. Drabbade djur får förändringar i hjärnan som slår mot nervsystemet och leder till beteendeförändringar, okoordinerade rörelser, avmagring och död. Det kan ta flera månader innan sjukdomsförloppet leder till döden.

Smittan sprids via prionproteiner som kan överleva i tio år i marken och det är i markprover som sjukdomen nu konstaterats i ett nytt område i Nordfjella. Proven ska analyseras vidare, men det innebär troligen att det rört sig smittade djur i området, som inte var kända sedan tidigare.

– Det är potentiellt livshotande för bestånden av vildren och eventuellt även andra hjortdjur i Norge, säger experten på CWD, Bjørnar Ytrehus, till NRK.

Nu ska proverna analyseras ytterligare och experterna menar att det krävs lite mer is i magen än 2017 när 1385 vildrenar massavlivades av rädsla för att sjukdomen skulle spridas vidare. EU införde därefter ett program för övervakning av CWD hos hjortdjur i Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige. Det tas prover på hägnade hjortdjur, ren och frilevande älg, kronvilt och rådjur för att se om sjukdomen sprider sig ytterligare.

Det finns inga kända fall av sjukdom hos människa som skulle kunna kopplas till CWD, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Men av försiktighetsskäl avråds att äta kött från konstaterat smittade djur.

Källor: NRK och SVA

Mer att läsa