Gå till innehållet

Fri tillgång till alla Lantmäteriets detaljerade naturkartor

Terrängkarta från Lantmäteriet.

Terrängkarta från Lantmäteriet.

Lantmäteriet har beslutat att släppa alla sina småskaliga kartor över den svenska naturen fritt för allmänheten att använda.

– Vi på Lantmäteriet arbetar aktivt för att öppna den geografiska informationen och adresserna för avgiftsfritt nyttjande utan begränsade villkor för användningen. Nu tar vi på egen hand ett första viktigt steg mot avgiftsfria och öppna data, men saknar fortfarande finansiering för ett fullständigt öppnande av geografiska data och adresser. För det behövs ett årligt anslag på ungefär 100 miljoner kronor per år, vilket vi yrkat på i budgetunderlaget för 2016-18, säger Bengt Kjellson, Lantmäteriets generaldirektör.

Den 1 juli släpps en översiktskarta för hela Sverige i skala 1:250 000, en öppen geodatatjänst och en förenklad höjdmodell med 50 meters noggranhet i höjd. Den 1 januari 2016 släpps vägkarta i skala 1:100 000, terrängkarta (1:50 000), fjällkartan (1:100 000) och en “rikstäckande realtidstjänst för mätning och positionering med meternoggrannhet”.

Denna data kommer öppnas upp göras tillgänglig under datalicensen Creative Commons version 4.0. Den får därmed både användas och göras om fritt så länge Lantmäteriet anges som upphovsman.

– Öppna geodata är väldigt viktigt för samhället och för att effektivisera flödet av information i viktiga samhällsprocesser. Därför fortsätter vi, tillsammans med kommuner och andra myndigheter att undersöka olika vägar för att ta ytterligare steg mot öppna data. I slutänden handlar det dock om att få till stånd en långsiktig och stabil finansiering av insamling, förvaltning och tillhandahållande av geografisk information, säger Bengt Kjellson.

Källa: Lantmäteriet

Mer att läsa