Gå till innehållet

Frankrike först med totalförbud mot insektsgift

Bi på rapsblomma. Foto: Ivar Leidus, CC BY-SA 4.0

Frankrike är det första landet i Europa att förbjuda alla fem ämnen i en grupp pesticider (insektsgifter). Det handlar om en grupp gifter som kallas neonikotinoider och som i studier anses vara en bidragande orsak till att bin och andra pollinerande insekter minskar. I Sverige får flera neonikotinoider fortfarande användas.

I våras beslutade EU-kommissionen om ett utökat förbud mot vissa neonikotinoider som finns i växtskyddsmedel mot insekter. Det utökade förbudet innebär att växtskyddsmedel som innehåller något av de tre ämnena imidakloprid, klotianidin och tiametoxam bara får användas i permanenta växthus eller för behandling av utsäde och plantor som ska användas i permanenta växthus. Frankrike går längre än resten av EU. De förbjuder sedan i september även användningen av thiacloprid och acetamiprid och det gäller både utomhus och i växthus. Med detta vill Frankrike vara ett föregångsland för ett icke-kemiskt jordbruk. Flera franska miljöorganisationer vill dessutom totalförbjuda alla nya kemiska preparat som är avsedda att ersätta neonikotinoider.

LÄS ÄVEN: • EU inför förbud mot bidödande bekämpningsmedel

Neonikotinoider har samma kemiska struktur som nikotin och angriper det centrala nervsystemet hos insekter. Vetenskapliga studier visar att neonikotinoiderna gör så att bin får dålig sperma, orsakar minnesförlust och påverkar bins luktsinne och navigationsförmåga. Forskning har även visat att bin kan bli beroende av neonikotinoiderna precis som rökare till nikotin och väljer en besprutad blomma före en obesprutad. Förra året varnade FN att 40 procent av världens pollinatörer, främst bin, humlor och fjärilar, riskerar att dö ut globalt, till stor del på grund av pesticidier.

I Sverige används vissa neonikotinoider i skogsbruket. Tallplanta. Foto: Crusier – CC BY-SA 3.0.

I Sverige är användningen av neonikotinoider inte helt förbjuden och enligt villkoren för imidakloprid, klotianidin och tiametoxam får utsäde som behandlats med något av ämnena användas i permanenta växthus, enligt Kemikalieinspektionen. Neonikotinoiderna acetamiprid och thiacloprid som nyligen förbjudits i Frankrike får användas i Sverige mot skadeinsekter i odlingar. Vissa neonikotinoider används i skogsbruket, bland annat mot insektsangrepp på barrträdsplantor. FSC-certifierade skogsbolag använder acetamiprid med dispens ett år i taget, trots att medlet är skadligt för vattenlevande organismer. Så här står det om ämnet som fick godkännande av Kemikalieinspektionen att fortsätta användas i år:

– Använd lämpliga skyddshandskar vid plantering och annan manuell hantering av plantor (långskaftade plasthandskar eller plastbehandlade trikåhandskar eller kortskaftade plasthandskar i kombination med ärmskydd av plast). Arbeta inte utan skyddande kläder på utsatta kroppsdelar (ben, armar, överkropp). Tvätta händer, armar och ansikte före rast, måltid, rökning snusning samt efter arbetets slut. Förpackningar och annat material som är förorenat skall ihopsamlas och omhändertas.

Källor: The Telegraph,  Kemikalieinspektionen, SLU

Mer att läsa