Gå till innehållet

Från hundratals miljoner till utrotningshotad på 35 år

Gyllensparv. Foto: Sergey Yeliseev via Flickr https://www.flickr.com/photos/yeliseev/

Gyllensparv. Foto: Sergey Yeliseev via Flickr 

På 1980-talet fanns det hundratals miljoner gyllensparvar. Idag har populationen minskat med upp till 95 procent och är uppsatt som “hotad” på rödlistan. Om den utbredda jakten fortsätter kommer gyllensparven snart vara utrotad.

En ny studie på gyllensparven visar att arten sedan 1980 har minskat med mellan 84 och 95 procent och minskat sin häckningsradie med 500 mil. Det har bland annat inneburit att den i stort sett helt försvunnit från östra Europa, Ryssland, Japan, samt västra och centrala Sibirien. Arten har på 35 års tid gått från hundratals miljoner till troligen under en miljon individer.

Artens krasch påminner om vandringsduvans som utrotades helt för 100 år sedan efter att ha varit en av världens talrikaste arter på 1800-talet. Vandringsduvan utrotades på grund av en systematisk massjakt och det är också gyllensparvens största hot.

Då den samlas i stora flockar nattetid är gyllensparven enkel att fånga och även om Kina förbjudit jakten på “risfågeln” sedan 1997 beräknar forskare att miljontals individer dödats och sålt på svarta marknaden i Kina så sent som 2013.

– För att vända utvecklingen måste vi utbilda folk om konsekvenserna av att äta vilda djur. Vi behöver också ett effektivare system för att efterleva lagarna, säger Simba Chan, bevarandechef på BirdLife International.

Bland de få ljuspunkterna för gyllensparven är att Kina, Japan, Sydkorea och Ryssland tecknat ett avtal om att koordinera studier av flyttfåglar i regionen. Dessutom ökar antalet fågelskådare i Kina och kanske kan de ha en ökad betydelse för att samla in data och skapa en oppinion mot slakten av gyllensparven.

Läs mer:
Intervju med svensk fågelringmärkare i Kina
Bilder från en kinesisk fågelmarknad

Källor: Mongabay och BirdLife

Mer att läsa