Gå till innehållet

Från 1 till 1800 på fyra år – invasiv fisk etablerad i Stockholms skärgård

2013 fick provfisket i Stockholms skärgård för första gången en individ av den invasiva och främmande fiskarten svartmunnad smörbult. I år fick man upp 1800 exemplar, skriver SLU i ett pressmeddelande

Provfisket vid Muskö utanför Nynäshamn är en del av den svenska övervakningen av kustfisk som ska följa utvecklingen av fisksamhället och upptäcka när nya arter etablerar sig. En av arterna som man håller utkik efter är svartmunnad smörbult.

LÄS ÄVEN: • Hjälp till att rapportera hotade arter i ”Rappen”

Arten härstammar från bland annat Kaspiska Havet och Svarta Havet, varifrån den spridit sig via fartygs barlasttankar. Numera anses den etablerad i delar av Östersjön och är utpekad som en av de arter som utgör stor risk för fiske och vattenbruk.

– 2013 fick vi för första gången svartmunnad smörbult vid provfisket i Muskö och sedan dess har antalet ökat närmast exponentiellt. Men trots att det var väntat blev vi faktiskt lite förbluffade när vi i år drog upp näten och de var helt fulla med svartmunnad smörbult, säger Susanne Tärnlund, forskningsassistent vid SLU Aquas kustlaboratorium som genomfört provfisket tillsammans med Mikael Pettersson.

Provfisket visar en tydlig explosionsartad utveckling för arten vid Muskö. 2013 fick man upp ett exemplar i provfisket, 2014 två stycken, 2015 61 stycken, 2016 297 stycken och i år fångades totalt 1835 stycken.

– Den snabba ökningen är oroande, men vi är egentligen inte förvånade. Så här har det sett ut på flera andra ställen i Östersjön där arten fått fäste. Den svartmunnade smörbulten har flera egenskaper som gör att den snabbt ökar i antal när den väl etablerat sig i ett område. Arten klarar skiftande temperaturer och låga syrehalter. Den blir könsmogen tidigt, kan leka vid flera tillfällen per år och fortplantar sig dessutom i både salt- och sötvatten, säger Ann-Britt Florin, forskare vid SLU Aquas kustlaboratorium.

Svartmunnad smörbult har också fångats av SLU Aqua i provfisken i Bråviken norr om Oskarshamn, och i Torhamn i Karlskrona skärgård.

– Vi vet ännu inte säkert vilka konsekvenser som etableringen av svartmunnad smörbult kommer att få för fisksamhället längs svenska kusten på sikt. I värsta fall kan det innebära att andra bottenlevande arter som tånglake och skrubbskädda trängs undan, säger Ann-Britt Florin.

Svartmunnad smörbult kan äta upp rommen för kustlekande fiskarter och beta ner musselbankar, men den kan också bli föda åt andra fiskar. I Polen, Lettland och Litauen fiskas numera arten både kommersiellt och i fritidsfisket. Ann-Britt Florin menar att det inte är en omöjlig utveckling i Sverige.

Det effektivaste sättet att hindra arten att spridas mer är enligt Ann-Britt Florin att rena fartygens barlastvatten, båttvätt när båtar flyttas från kust till inlandsvatten, samt att stärka rovfiskbestånden så som abborre, gädda och torsk.

Källa: SLU

Mer att läsa