Gå till innehållet

Från 0 till 200 bävrar på 20 år – nu arrangeras bäversafari i Danmark

Bäver. Foto: Erik Hansson

Bävern utrotades i Danmark för mer än 1000 år sedan. Men 1999 återinförde danska myndigheter 18 individer. 20 år senare har bäverbeståndet ökat till över 200 och det arrangeras bäversafari för danskar och turister.

Bävrarna återintroducerades till Danmark eftersom de skapar “välbehövligt kaos” i den danska naturen genom att förändra vattenflöden, skapa död ved och gynna den biologiska mångfalden.

LÄS ÄVEN: • Bävrar skapar våtmarker med större biologisk mångfald

– Vi har alldeles för lite kaos eller dynamik i naturen i Danmark. Allt är mycket statiskt och det lider många växt- och djurarter av, förklarade Anna Worm, naturvägledare i nationalparken Thy, i en intervju med DR.

När de nu är betydligt fler har de också spridit sig till stora delar av Danmark och med tanke på att beståndet ökar med nästan 10 procent om året kommer bävrarna troligen fortsätta sprida sig.

LÄS ÄVEN: • Bävrar minskar övergödningen och förbättrar ekosystem

Bävrarnas framfart har inte bara ökat den biologiska mångfalden i det danska landskapet, de har också skapat möjlighet för bäversafariverksamhet, till exempel via företaget Du glemmer det aldrig.

Källa: DR

Mer att läsa