Gå till innehållet

Framgångsrikt fjällrävsprojekt får fortsättning

fjallrav

Fjällräv. Foto (i hägn): Erik Hansson

Felles Fjellrev Nord, så heter ett projekt som pågått i flera år med flera olika stödåtgärder för landets fjällrävar. Det upphörde vid årsskiftet, men nu är det klart för en fortsättning.

Projektet är et samarbete mellan länsstyrelsen i Norrbotten, Stockholms universitet samt norska och finska aktörer. Det har pågått i tre år och är nu klart för en fortsättning till år 2022. Målet är att stärka den lilla populationen fjällrävar som förvisso ökat i antal på sistone, men som fortfarande behöver bevarandeinsatser för att klara sig.

I dagsläget lever det enbart ungefär 300-400 fjällrävar i hela Skandinaviens fjällkedja. Det kan jämföras med 90-talet då bara ungefär 30 par återstod, eller med slitet av 1800-talet då det under bra lämmelår kan ha funnits 10 000 – 15 000 fjällrävar. 1900-talets hårda jakt gjorde att vi så gott som utrotade den lilla räven.

Under överskådlig framtid är arten beroende av vår hjälp för att överleva och Felles Fjellrev-projektet är en del i detta arbete genom stödutfodring och jakt på konkurrenten rödräv. Rödrävarna rör sig allt högre upp på fjällen i takt med att trädgränsen flyttas uppåt på grund av den globala uppvärmningen.

– Det nya projektet kommer även att ge mer kunskap om hur fjällrävarna rör sig och nyttjar landskapet med hjälp av GPS-teknik, vilket är viktig information vid planering av åtgärder såsom utsättning av foderstationer eller utplacering av fjällrävsindivider för att stärka stammen, säger Per-Anders Jonsson, chef för Naturskyddsenheten på Länsstyrelsen.

Man kommer också testa nya metoder för att minska riskerna för att fjällrävsvalpar tas av rovdjur. Bland annat diskuteras att sätta upp någon sort linor vid fjällrävarnas lyor för att inte kungsörnar så enkelt ska kunna ta valparna. Men Per-Anders Jonsson poängterar för SVT att de hinder som sätts upp inte skadar örnen på något sätt.

Läs även:
• Fjällräv – kalfjällets lilla rovdjur är beroende av hjälp
Bra år för fjällräven i Skandinavien 2019
• Fjällrävar – ekosystemingenjörer som skapar ”trädgårdar” på tundran
• Jakt framgångsrik metod för att hjälpa hotade fjällrävar och fjällgäss

Källor: Länsstyrelsen Norrbotten och SVT

Mer att läsa