Gå till innehållet

Framgångsrikt fågelprojekt i Nederländerna när mjölkbönder tar ökad hänsyn

Rödspovar har gynnats av projektet. Foto: Daniel Pettersson 

Nederländernas mjölkindustri har varit betydande sedan andra världskriget, men har haft katastrofala konsekvenser för jordbruksmarkens biologiska mångfald. Nu har BirdLife Netherlands i ett nytt projekt fått landets mjölkbönder att visa större hänsyn till arterna i deras landskap.

Nederländerna producerar mycket mjölk. I dagsläget fyller enbart 20 procent av produktionen landets egna behov. Övriga 80 procent exporteras. Den stora industrin har dock fått stora konsekvenser för jordbruksmarkens fåglar, precis som i övriga Europa. Små jordbruk har slagits ihop till stora, tidig skörd, dränering och den stora omvandlingen från artrika gräsmarker till sterila monokulturer med få arter har varit ett hårt slag mot landets jordbruksfåglar.

LÄS ÄVEN: • Genomgång: Hur mår svenska jordbruksfåglar?

På bara några årtionden förlorade Nederländerna nästan alla sina sånglärkor, brushanar och deras nationalfågel, rödspoven, har minskat kraftigt från 100 000 individer på 1980-talet till ungefär 30 000 i dagsläget.

Sedan 2012 jobbar dock Birdlife Netherlands med ett projektet som går ut på att få nederländska mjölkbönder att ta fram nya mjölkprodukter som både är hållbara och naturvänliga. 2014 lanserades en ny ost från ett organiskt jordbruk där en tredjedel av gräsmarken slogs först efter mitten av juni, när rödspovens ungar kan flyga. Gården anordnar även fågelsafaris som årligen lockar tusentals människor och osten är en kommersiell succé.

LÄS ÄVEN: • EU: Jordbruket största hotet mot biologisk mångfald

2016 släpptes flera mjölk-, yoghurt- och keso-produkter med BirdLife-loggan. Mjölken till dessa produkter kommer från gårdar som sköter minst 10 procent av sin mark på ett fågelvänligt sätt. Efter tre år krävs det att en femtedel av marken sköts på detta sätt. Dessutom går en del av pengarna från försäljningen till fågelprojekt.

LÄS ÄVEN: • Besprutningen av svenskt oekologiskt jordbruk har fördubblats på 25 år

Flera andra nya samarbeten är på gång och Birdlife Netherlands menar att det här projektet är “en lovande start”.

Källa: BirdLife Europe

Mer att läsa