Gå till innehållet

Hundhagen: Framgångsrikt att döda träd för djurlivets skull

I det 110 hektar stora naturreservatet Hundhagen i Leksand jobbar kommunen aktivt för att förbättra miljön för djurlivet och göra det mer lockande för allmänheten. Både med en stor fågelmatning och genom att döda vart tionde träd i skogen.

Det är nu 15 år sedan Leksands fågelklubb tillsammans med kommunen invigde en vandringsled genom naturreservatet Hundhagen. Sedan dess har kommunen arbetat aktivt med miljön för att göra den lockande både för fåglar och människor.

I Hundhagen sköter kommunen en av sina tre fågelmatningar och den har sedan starten 2004 etablerat sig som en pålitlig plats för att njuta av fåglar under vinterhalvåret.
– Den lockar alla mesarna vi har i landet (förutom lappmesen) och man kan sitta på en bänk två meter från foderbordet och få en verklig närkontakt med fågellivet, skriver Leksands fågelklubb på sin hemsida.

Ett annat arbete som görs i naturreservatet är att döda ungefär vart tionde träd i skogarna för att locka insekter till området.

– Död ved är en bristvara i moderna skogar och här försöker vi döda så mycket vi kan, för att öka matproduktionen för fåglarna, säger Staffan Müller, naturvårdsförvaltare i Leksands kommun till SVT Gävledala.

Insatserna har gett resultat. Leksands fågelklubb skriver att Hundhagen “blir allt bättre år från år” och området lockar bland annat gråspett, spillkråka, mindre hackspett och större hackspett. En annan art som finns i Hundhagen och lockar folk både från när och fjärran är slaguggla. Den häckar varje år intill vandringsleden.

Sammanlagt sågs det 78 fågelarter i Hundhagen 2014.

Källor: SVT Gävledala, länsstyrelseni Dalarna och Leksands fågelklubb

Mer att läsa