Gå till innehållet

Framgångsrika naturvårdsåtgärder för Nya Zeelands kivier

Både den bruna kivin och okaritokivin anses inte längre “hotade” enligt Internationella Naturvårdsunionen IUCN:s rödlista. De långsiktiga naturvårdsåtgärderna för fåglarna har varit framgångsrika.

IUCN meddelade nyligen att både brun kivi och okaritokivi numera bara är “sårbara” och inte längre “hotade” enligt kriterierna i den internationella rödlistan. Förändringen är en seger för över 25 års arbete av frivilliga och Nya Zeelands regering. Arbetet har dels gått ut på att skydda mer naturområden eftersom kivierna drabbas hårt av exploatering, samt att se till att inte lika många kivier faller offer för rovdjur som hundar, mårddjur och förvildade katter.

LÄS ÄVEN: • Ny rapport: Världens kivier kan räddas

Okaritokivin har ökat i antal från 160 år 1995 till 450 idag medan brun kivi har slutat minska i antal efter flera decenniers tillbakagång. En av metoderna som använts framgångsrikt är att hämta ägg från kivibon, hjälpa dem att kläckas i kontrollerade miljöer och sedan släppa ut ungarna i det vilda.

– Nedlistningen av kiviarterna från hotad till sårbar, visar att det finns hopp. Nya Zeeland är världsledande i hur man bekämpar invasiva arter och har utvecklat tekniker som har använts framgångsrikt i hela världen. Det vi behöver nu är resurser för att skala upp ansträngningarna och utöka dem till flera öar innan det är försent, säger Ian Burfield, global forskningskoordinator vid BirdLife International.

Nya Zeeland lanserade i fjol en ambitiös plan om att vara fritt från rovdjur till år 2050. Dessa har nämligen anlänt till öarna med människan och anses invasiva. 25 miljoner inhemska fåglar beräknas varje år dö på grund av de introducerade rovdjuren. Några av de hårdast drabbade är olika arter av kivier. De blir byten för mårddjur och konkurreras ut av pungrävar (possums) och råttor.

LÄS ÄVEN: • Nya Zeeland ska vara fritt från rovdjur år 2050

Mårddjuren togs till öarna för att bekämpa de harar som européerna haft med sig och som sedan exploderat i antal. Men vesslorna och hermelinerna upptäckte att det var mycket lättare att fånga fåglar som inte kan flyga (exempelvis kivier) än att jaga harar. Därför har landet nu både problem med harar och mårddjur.

Råttorna följde med människornas skepp och pungrävarna togs till landet för att skapa förutsättningar för en pälsmarknad. De släpptes ut i naturen och jagades för att förse befolkningen med päls. Istället ökade de så kraftigt i antal att det nu beräknas finnas 70 miljoner pungrävar i landet och de utgör ett stort hot mot de inhemska fåglarna och växterna.

Andra kiviarter är fortfarande hotade på Nya Zeeland och det krävs akuta åtgärder för att rädda dem.

Källa: CNN

Mer att läsa