Gå till innehållet

Framgångsrika insatser för hotade bin

Guldsandbi på ängsvädd. Foto: Tommy Karlsson, länsstyrelsen i Östergötland

Guldsandbi på ängsvädd. Foto: Tommy Karlsson, länsstyrelsen i Östergötland

Flera naturvårdsåtgärder för guldsandbiet och silvergökbiet av länsstyrelsen i Östergötland har gjort att de hotade arterna nu ökar i antal.

Naturvårdsverket har bett länsstyrelsen i Östergötland att göra insatser för det “nära hotade” silvergökbiet och “starkt hotade” guldsandbiet. I ett försök att förbättra situationen för dem planterade länsstyrelsen och Finspång kommun ängsvädd längs en kraftledningsgata. Ängsvädd är en växt som bina gärna samlar pollen från. Dessutom anlades sandbäddar som bina kan bygga bo i.

LÄS ÄVEN: • Motocrossbana blir livsmiljö åt hotade bin.

Ängsvädd. Foto: Erik Hansson

Ängsvädd. Foto: Erik Hansson

Insatsen gjordes 2014-2015 och redan ett år senare kunde det konstateras att bina hittat dit och både bosatt sig i sanden och hittat föda i ängsvädden.

Både guldsandbi och silvergökbi gynnas även av extra sen slåtter vid vägkanter. Då hinner ängsvädden blomma och bina hinner hitta tillräckligt med pollen åt sin avkomma. Även denna metod har använts i Östergötland.

Insatserna har bland annat lett till att silvergökbi, som innan enbart hittats på sex platser i Östergötland och en i Boråstrakten, under 2016 upptäckts på hela åtta nya platser.

Att odla ängsvädd gynnar många andra blombesökande insekter såsom bin, fjärilar och blomflugor, vilket gör att dessa åtgärder har positiv inverkan på andra arter än guldsandbiet och silvergökbiet.

Mer att läsa