Gå till innehållet

Framgångsrik storskalig återplantering av ålgräsängar

Ålgräs/bandtång. Foto: Brew, John – iNaturalist.org, CC BY 4.0

Ålgräsängar är väldigt viktiga både för livet i haven och för att hantera klimatkrisen. Nu har en ny metod för att återskapa dem visat sig framgångsrik.

Anledningen till att det gjorts försök med att plantera ålgräsängar är att dessa avgörande miljöer för livet i havet. De hör till de mest artrika och produktiva ekosystemen som finns och de lagrar dessutom stora mängder kol, men det går inte bra för ålgräsängarna i Sverige. På många platser har de försvunnit helt och generellt på västkusten har de minskat med upp till 80 procent på grund av bland annat övergödning, överfiske, exploatering av kustområden och muddring.

2021 inleddes ett nytt arbete med att plantera ut ålgräsplantor på havsbotten (läs mer här). 80 000 ålgräsplantor sattes ut för hand i ett 10 000 kvadratmeter stort område i en grund havsvik vid Lilla Askerön mellan Tjörn och Orust. Först hade bottnen försetts med ett lager grov sand. När området besöktes igen i september i år kunde forskarna konstatera att antalet plantor mer än tiodubblats till 860 000 stycken.

– Det här är första gången metoden med sandtäckning har testats i stor skala med lyckat resultat. Det visar att det går att återplantera ålgräs även där förhållandena är svåra och våra vanliga metoder inte fungerar, säger Per Moksnes, forskare vid Göteborgs universitet.

Sanden har varit viktig genom att minska grumligheten i vattnet, vilket lett till att ålgräset får lättare att överleva. Metoden har tidigare visat sig framgångsrik i Danmark och har nu även bevisligen fungerat i Sverige. Dessutom underlättar nu den nya ålgräsängen även till fortsatt tillväxt genom att hindra erosion och binda sediment med rötterna. Vilket gör att vattnet blir mindre grumligt och ljuset når ner till botten.

Per Moksnes poängterar dock att det är en dyr metod att plantera ålgräsängar för hand och riskerna att misslyckas är stora.
– Det är därför både billigare och bättre att skydda befintliga ålgräsängar än att restaurera.

Läs även

Lovande plantering av ålgräs
• • Hårt utsatta ålgräsängar ”hot-spots” för kol- och kväveinlagring
• Genombrott för att återskapa viktiga ålgräsängar
• ”Katastrofal” förlust av sjögräsängar

Källa: Göteborgs universitet

Mer att läsa