Gå till innehållet

Framgångsrik insats för hotade musslor

Flodpärlmussla. Foto: I, Boldie, CC BY-SA 3.0

I tio års tid har den start hotade flodpärlmussna återplanterats i bäckar utanför Göteborg. Först nu har det kunnat konstaterats att projektet har varit en framgång.

– Det är så man börjar gråta av glädje. Det är helt underbart att se dem här, säger biologen Niklas Wengström till Vetenskapsradion.

Flodpärlmusslorna lever i rinnande vatten och hjälper där till att rena vattnet. De kan bli över 200 år gamla, men har en komplicerad livscykel som är beroende av öring för att reproducera sig. När musslan släpper ut sina larver måste de nämligen fästa sig på gälarna hos en öring. När larverna levt som parasiter hos öringarna ett tag blir de självständiga, men det är endast en av 100 miljoner larver som lyckas etablera sig som mussla. Återplanteringen har därför samlat gravida musslor tillsammans med öringar i lämpliga livsmiljöer för att försöka hjälpa musslorna att träffa öringarna. Fiskarna dör inte av att ha musslornas larver på sig.

Intensivt jord- och skogsbruk har drabbat musslorna

Flodpärlmusslan har missgynnats av ett tidigare intensivt pärlfiske, trots att extremt få musslor har pärlor, men även allt mer intensiva jord- och skogsbruken har drabbat musslorna hårt de senaste hundra åren.

– I grunden är det vi människor som orsakar problemen, till exempel genom skogs- och jordbruket men förstås även med olika typer av vattenreglering. Det gäller för övrigt många sötvattenlevande djur och växter, berättade Michael Diemer, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

När projektet med återplantering nu lyckats tänds ett hopp för att flodpärlmusslorna ska kunna hjälpas och få en stabilare population igen. I Sverige, Norge och Finland lever hela 75 procent av det europeiska beståndet så Sverige har ett stort ansvar för att få musslan att överleva. Flodpärlmusslan har därför ett nationellt åtgärdsprogram.

Källor: Vetenskapsradion och Havs- och vattenmyndigheten

Mer att läsa