Gå till innehållet

Framgångsrik återetablering av Tunisiens hotade gasell

Edmigasell, även kallad atlasgasell eller cuviergasell. Foto (beskuret): Cburnett, CC BY-SA 3.0, Link

I ett samarbete mellan spanska forskare och myndigheter i Tunisien har nu den hotade edmigasellen återintroducerats till Tunisien med gott resultat.

Projektet, som pågått i tre år, har fört edmigaseller till inhägnader i Tunisien där de gradvis vant sig vid naturen och ett liv i frihet i sin naturliga livsmiljö. Resultatet har varit lyckat och populationen har fördubblats, sedan projektet inleddes.

Edmigasellen lever enbart i norra Afrika och i dagsläget beräknas det finnas någonstans mellan 2 300 och 4 500 individer. Förr var gasellen relativt utbredd i Tunisien, men på 1970-talet ledde jakt till att den snabbt minskade i antal. Även militära operationer i närheten av nationalparken Chambi drabbade gasellerna, enligt Internationella naturvårdsunionen IUCN.

När nu fler edmigaseller återintroducerats hoppas projektdeltagarna att både den biologiska mångfalden ska öka och att det kan locka fler turister till området.

Se en film om projektet här:

Källor: DW och IUCN

Mer att läsa