Gå till innehållet

Fraktskepp sänker farten för att rädda valar och klimat

Blåval. Foto: Mike Baird via Wikimedia

Blåval. Foto: Mike Baird via Wikimedia

Som vi skrivit mer om tidigare sker det en hel del kollisioner mellan valar och fraktskepp på USA:s östkust. Nu har sex stycken stora rederiet gått med på att sänka sin hastighet med minst 50 procent i ett område med många valar. Projektet ska förhoppningsvis leda till färre kollisioner och om inget annat också till lägre utsläpp. Fraktfartyg står för hälften av områdets utsläpp av ozon.

För att motivera rederierna betalar National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), the Santa Barbara County Air Pollution Control District och den ideella miljöorganisationen Environmental Defense Center över 17 000 kronor per skepp som sänker hastigheten. Summan är lägre än vad rederierna förlorar på den sänkta hastigheten, men sex större företag har i dagsläget anslutit sig till projektet.

Projektet inleddes i juli och pågår i fyra månader under högsäsongen för valarnas aktivitet i området.

Källa: Huffington Post

Mer att läsa