Gå till innehållet

Förvaltningsrätten: Licensjakten på varg olaglig

Varg i hägn. Foto: Cecilia Rudengren

Varg i hägn. Foto: Cecilia Rudengren

Förvaltningsrätten i Stockholm har meddelat att Naturvårdsverkets beslut att tillåta licensjakt på 30 vargar i fjol strider mot lagen.

Domstolen menar att Naturvårdsverket inte hänvisat till vetenskapligt stöd för att tillåta jakten och eftersom giltigheten för Naturvårdsverkets beslut om licensjakt har löpt ut avskrivs målet från vidare handläggning.

– Förvaltningsrätten anser att det i målen överklagade beslutet om licensjakt efter 30 vargar måste beaktas som relativt omfattande och mot bakgrund av att det dessutom saknas stöd för att syftet skulle uppnås anses beslutet inte vara proportionerligt. Förvaltningsrätten finner således att Naturvårdsverket inte har haft fog för sitt beslut och att det redan mot bakgrund härav borde ha upphävts, skriver förvaltningsrätten i domen.

Enligt Oscar Alarik, jurist på Naturskyddsföreningen innebär beslutet att rätten “pulvriserar Naturvårdsverkets beslut“.

Om detta påverkar årets licensjakt är ännu oklart, men förvaltningsrättens beslut kan överklagas.

Källa: NSD och ATL

Mer att läsa