Gå till innehållet

Förvaltningsrätten: Licensjakten på varg i Västmanland strider mot lagen

Varg i hägn. Foto: Marie Mattsson http://www.natursidan.se/fotografer/marie-mattsson/

Varg i hägn. Foto: Marie Mattsson 

Vi har tidigare skrivit om hur den utlysta vargjakten i Västmanland hotar den prisbelönta ekoturismen i området som bland annat erbjuder vargsafari. Beslutet överklagades och nu har förvaltningsrättens dom kommit – “licensjakt efter varg i Färnareviret i Västmanlands län strider mot ett EU-direktiv och svensk lagstiftning”. Svenska jägareförbundet har överklagat beslutet.

Vargarna i Färnareviret är en viktig del av den prisbelönta ekoturism som bedrivs i området. Så här berättade Lars Gabrielsson på Nordic Safari i höstas om länsstyrelsens förslag om licensjakt på upp till sex vargar i reviret:

– Vi har jobbar mot Färnareviret den senaste tiden och det har fungerat väldigt bra. Om vargarna i reviret skjuts så påverkas inte den svenska vargstammen nämnvärt, däremot är det ett hårt slag mot vår verksamhet.

Nu har dock förvaltningsrätten stoppat licensjakten. De skriver i ett utlåtande att den svenska vargpopulationen åtnjuter ett strikt skydd enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Förbud mot dödande är av central betydelse i direktivet, men medlemsstaterna får “under vissa specifikt angivna förutsättningar göra undantag från detta förbud”. Syftet som länsstyrelsen angett med licensjakten – “att minska de socioekonomiska konsekvenserna och förbättra möjligheterna för tamdjurshållning” är fortfarande ett acceptabelt motiv, men förvaltningsrätten anser inte att länsstyrelsen visat att licensjakt skulle uppnå det syftet och de menar dessutom att jakten skulle vara för omfattande.

– Det är viktigt att understryka att förvaltningsrätten inte ifrågasätter att förekomst av varg kan medföra konsekvenser ur ett socioekonomiskt perspektiv. Rättens uppgift har emellertid varit att bedöma om länsstyrelsen visat att man utifrån det befintliga regelsystemet haft fog för att besluta om licensjakt, mot bakgrund av det strikta skyddssystem som finns för varg. Förvaltningsrätten har funnit att länsstyrelsen inte kunnat visa detta, säger rådmannen Eva Frånlund Althin.

Svenska jägareförbundet meddelade omedelbart att de kommer att överklaga domen, men räknar inte med att de kommer få något besked innan jaktperioden är över den 15 februari. Ordföranden i förbundets rovdjursråd, Torbjörn Lövbom, säger att “om förvaltningsrättens dom blir praxis innebär det en stor risk för att all rovdjursjakt stoppas”.

Källor: Förvaltningsrätten och Svensk jakt

Mer att läsa