Gå till innehållet

Förtydligande om kungsörnen i rovdjurspropositionen

Som vi skrev om igår har regeringen lagt fram ett förslag om att det räcker med 150 kungsörnspar för att arten ska anses ha så kallad “gynnsam bevarandestatus”. Det är en kraftig sänkning från de 600 par som ansågs behövas i rovdjurutredningen 2001.

Juvenil kungsörn flygande. Foto: Zsombor Károlyi

Juvenil kungsörn. Foto: Zsombor Károlyi

Det har förekommit uppgifter från flera håll om att staten därmed ska tillåta jakt på kungsörn för att få ner antalet. Det är dock inte något som står uttryckligen i rovdjurspropositionen.

Så här står det i texten:
“Kungsörn är skyddad enligt fågeldirektivet. Artikel 9 i direktivet beskriver förutsättningarna för undantag från det strikta skyddet av fåglar. Direktivets förutsättningar för undantag från det strikta skyddet i art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet genomförs med bestämmelser i jaktförordningen (1987:905) och artskyddsförordningen (2007:845).”

Dessa undantag i fågeldirektivet är bland annat om det finns fara för människor, flygsäkerhet eller “för att förhindra allvarlig skada på boskap”.

Med andra ord är det inte sannolikt att regeringen kommer tillåta licensjakt på kungsörn med syfte att minska populationen. Däremot är det osäkert om det kommer genomföras några åtgärder för att få populationen att öka och det finns en öppning för skyddsjakt om kungsörnen skulle bedömas orsaka allvarlig “skada på boskap”. Enligt “Viltskadestatistik 2012” fanns det i fjol 19 dokumenterade fall av “örnangripna tamdjur”. Att jämföra med 282 för björn och 421 för varg.

Exakt hur rovdjurspropositionen kommer att tolkas återstår att se.

Mer att läsa