Gå till innehållet

Fortsatt utbredd försäljning i Sverige av akut hotad ål

Världsnaturfonden har släppt en ny undersökning om ål. Ungefär 67 procent av fiskaffärerna, 12 procent av restaurangerna och 8 procent av livsmedelsbutikerna säljer eller serverar fortfarande ål och andelen är i stort sett oförändrad jämfört med i fjol. Dessutom uppger var tredje ledande politiker i södra Sverige att de äter akut hotad ål.

Undersökningen bygger på en rundringning till 273 fiskbutiker, restauranger, livsmedelskedjor, grossister och rederier i Sverige, samt en Sifo-undersökning som visar att 6 procent av svenskarna äter ål. I södra Sverige är andelen 21 procent.

LÄS ÄVEN: • Ännu ett år med omfattande illegalt fiske av utrotningshotad ål i Sverige

Även om inte andelen ålsäljande ställen minskat det senaste året så har det minskat sedan WWF började med den här granskningen för 10 år sedan. Färjerederier tog bort ålen redan 2008 och andelen restauranger som har ål på julbordet har mer än halverats från 25 procent till 10-12 procent i dagsläget.

Källa: WWF

– Vi välkomnar att många plockat bort ålen på julbordet. Men det räcker inte. Fler borde följa efter. Vi borde ha nolltolerans och uppmanar politikerna till ålfiskestopp i hela EU, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Även om ålen är akut hotad och trots att internationella havsforskningsrådet ICES rekommenderar att alla mänskliga aktiviteter som hotar ålen ska minimeras så har 210 yrkesfiskare speciell licens i Sverige för att fiska ål.  Dessutom är det illegala fisket omfattande i Sverige.

Odlad ål är inte ok
Ibland hävdar butiker och restauranger att de säljer odlad ål och att det skulle vara okej, men det är inte ett alternativ enligt WWF. Det som kallas “odlad ål” är ung vildfångad ål som sätts i fångenskap och matas för att växa sig stor.
– Ingen ål för kommersiellt bruk kan föröka sig i fångenskap, säger Inger Näslund, expert marint och fiske på WWF.

LÄS ÄVEN: • EU: Inget ålfiskeförbud och nästan oförändrat torskfiske trots kris

Den europeiska ålen tillhör ett och samma bestånd och den klassas som akut hotad på Internationella naturvårdsunionens (IUCN) rödlista (liksom hos Artdatabanken). Jämfört med på 1970-talet är invandringen av yngel från Sargassohavet nere på några få procent. Förutom fisket i Östersjön fiskas även 2-3-åriga ålar på Frankrikes och Spaniens Atlantkust. Ålar kan dock bli väldigt gamla. Rekordet är 155 år, men ålar som får röra sig fritt i det vilda brukar bli 5-20 år gamla.

Källa: WWF

Läs mer

Mer att läsa