Gå till innehållet

Fortsatt kraftig ökning av antalet viltolyckor

Älg på skogsväg. Foto: Peter Engman 

I slutet av september och början av oktober är den värsta tiden på året för viltolyckor, men redan nu ser 2017 ut att bli ännu ett tungt år när det gäller viltolyckor. Förra årets 58 000 olyckor beräknas slås med ytterligare 10 000 olyckor, enligt Älgskadefondsföreningen. Det rapporterar Dagens Nyheter.

2016 var det värsta året på länge för viltolyckor. 58 579 viltolyckor var en ökning med över 10 000 olyckor jämfört med åren 2012-2015 och enligt statistik från Viltolycka.se har det i år redan skett 33 583 olyckor, innan vi går in i den värsta perioden på året. Älgskadefondsföreningen spår att det kommer bli uppåt 70 000 viltolyckor innan året är slut.

LÄS ÄVEN: • Rekordökning av viltolyckor 2016

Det beror i sin tur på att det finns fler djur, ett lågt jakttryck på rådjur och en “extrem ökning av vildsvin”, enligt Niclas Dahl, verksamhetsledare vid Älgskadefondsföreningen. Det tycks bli en ökning av vildsvinsolyckor med 50 procent och för första gången kan det bli vanligare att krocka med vildsvin än med älg.

– Fördelen med vildsvinen jämfört med älgar är att de inte står så högt över marken. Det blir rejäla smällar men de tar i fronten av bilen och det klarar moderna bilar. Själva kollisionen med ett vildsvin är inte lika farlig som med älg men det finns alltid risk för följdolyckor, säger Niclas Dahl till Dagens Nyheter.

LÄS ÄVEN: • 31 600 kronor i böter för att ha kört på hjort

Nu under hösten ökar viltolyckorna kraftigt och det beror på många saker. Jakten gör att fler djur rör sig i markerna, fler är ute och kör i gryning och skymning när viltet är aktivt, det är halare med is, regn och snö och det blir mörkare och därmed svårare att se djuren.

Lars Ekström, som är länsansvarig polis inom Nationella Viltolycksrådet Uppsala län, säger till UNT att ju långsammare man kör desto större chans är det att man hinner se djuren i tid och på olycksdrabbade sträckor bör man köra långsammare än hastighetsbegränsningen. Det är också viktigt att koncentrera sig på körningen och inte göra något annat i bilen, som att ägna sig åt sin mobiltelefon.

Här är några ytterligare upplysningar om hur man bör agera vid viltolyckor:
• Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer.
• Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
• Ring 112 och anmäl olyckan. Var beredd på att uppge i vilken riktning viltet eventuellt försvann.
• Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen.
• Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen. Remsan kan hämtas hos polisen och på bilprovningstationerna eller skrivas ut från Nationella Viltolycksrådets hemsida (pdf).
• Vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur placeras markeringsremsan cirka 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta.
• Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet.
• Försök inte att själv göra ett eftersök, djurets lidande kan förvärras.
• Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen.
• Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra.

Källor: Viltolycka.se, Dagens Nyheter, UNT och Expressen

Mer att läsa