Gå till innehållet

Fortsatt högt tryck på att avverka fjällnära skogar

Grenar med varglav som sträcker sig från stammen på en tall i en skogsmiljö.

Fjällnära skog med varglav. Foto: Erik Hansson

För drygt ett år sedan började det komma in extremt många ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skogar. Det liknades vid en ”hackerattack” och sedan dess har ansökningarna fortsatt komma in i stora antal.

Enligt en dom i Mark- och miljööverdomstolen 2020 har skogsägare som vill avverka sina fjällnära skogar med höga naturvärden rätt till ersättning. Det var efter det domslutet som det skedde en explosionsartad ökning av antalet avverkningsansökningar i dessa områden, som ofta rymmer gamla skogar och där det tar lång tid för träd att växa.

Innan domslutet kom det i snitt in ansökningar om att avverka strax över 30 kvadratkilometer per år. Enbart under den 1-24 september 2020 kom det dock in ansökningar om att få avverka nästan 70 kvadratkilometer fjällnära skogar. 

Den här extrema ökningen beskrevs av en anställd på Skogsstyrelsen som en ”hackerattack i syfte att utnyttja systemet”. ”Bra affärsidé, men tveksam etik”.

Skogsstyrelsen fick ökad budget och har gjort fältbedömningar

Skogsstyrelsen begärde då 360 miljoner kronor extra i budget på grund av det rekordstora avverkningsintresset i fjällnära skogar. I somras förstärkte regeringen myndighetens anslag för 2021 med den begärda summan. Skogsstyrelsen har hittills under 2021 i princip inte kunnat bilda några fler skyddade områden eller sköta de skyddade områdena eftersom pengarna inte räckt till. Samtidigt har antalet avverkningsanmälningar ökat extremt mycket det senaste året.

Skogsstyrelsen meddelar nu att de mobiliserar resurser från hela landet för att hantera det stora inflödet av avverkningsansökningar i fjällnära skog. Hittills har 110 kvadratkilometer bedömts i fält och det ska fattas beslut om dessa markägare ska få avverka eller nekas på grund av “mycket höga naturvärden”.

– Ansökningarna ska handläggas så fort som möjligt enligt gällande regelverk och med väl genomförda naturvärdesbedömningar. Skogsstyrelsen har därför tillfört mer resurser, rekryterat ny personal samt lånat in personal från andra delar av landet, säger Staffan Norin, regionchef på Skogsstyrelsen.

Fyra gånger mer avverkningsanmälningar än normalt

Under 2020 fick Skogsstyrelsen in ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog på sammanlagt 143 kvadratkilometer, vilket är fyra gånger mer än normalt. Under 2021, fram till och med juli har ansökningar om att få avverka ytterligare 70 kvadratkilometer kommit in.

Skogsstyrelsen meddelar att de för dialog med Naturvårdsverket och länsstyrelserna om att vissa ärenden senare kan bli aktuella för reservatsbildning.

Skogar av internationellt intresse

I november 2020 blev Naturvårdsverket klar med en inventering av fjällnära skogar. De konstaterade att landskapet är unikt och ett av få intakta skogslandskap som fortfarande finns i Sverige och Europa. Det är “därför även av internationellt intresse att dessa kan bevaras i så stor utsträckning som möjligt”.

– Områdena består ofta av en mosaik av naturskogar, fjällbjörkskog, myrar och fjäll och har på grund av sin storlek och naturliga dynamik en unik betydelse för bevarande av biologisk mångfald, sa Emil Larsson, handläggare på naturvårdsenheten på länsstyrelsen i Västerbotten.

Ideell inventering hittade avverkningar av gamla skogar

Det är inte bara myndigheterna som gjort inventeringar i fjällnära natur. Sommaren 2020 gjordes en stor ideell inventering av hela 60 kvadratkilometer i fjällnära skogen som nästan saknar spår av skogsbruk. Inventeringen utfördes av medlemmar i Skydda skogen och Naturskyddsföreningen och resulterade i en rapport som konstateras att det finns stora naturvärden i dessa skogar, men också att det fanns kalhyggen inne i “de stora gammelskogarnas sista stora utpost i EU”.

Föreningen Skydda Skogen anser att Skogsstyrelsen “anmärkningsvärt ofta” beviljar tillstånd för att avverka i dessa skogar.

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa