Gå till innehållet

Fortsatt allt sämre utveckling för ejdern i Stockholms skärgård

Det fortsätter att gå allt sämre för ejdrarna i Stockholms skärgård. En inventering har visat att antalet honor minskat med två tredjedelar på tio år och antalet nykläckta ungar under sommaren 2022 var nära noll.

Inventeringen har gjorts av Claes Kyrk på samma sätt i samma område i skärgården under åtta år från 2011. Antalet hanar som räknades i april 2022 var ungefär hälften av antalet från 2012 och för honorna var minskningen hela två tredjedelar. Även reproduktionen har varit svag under hela perioden.

Tabell ur Claes Kyrks rapport.

– Antalet kläckta ejderungar är så få i länet att nästan inga individer från dessa årskullar kommer att uppnå könsmogen ålder det vill säga 3-4 år. Trenden pekar mot ett minskat bestånd i Stockholms läns skärgård som tidigare varit landets starkaste fäste, skriver Claes Kyrk i sin rapport.

Han summerar utvecklingen så här:
– Det har gått stadigt utför under åren 2011-2022. Denna rapport visar nu att även hanarna minskar i antal. De flesta honorna påbörjar inte häckning o antalet kläckta kullar är en droppe räknat på arealen.

Går det bättre för ejdrarna någon annanstans i skärgården?
– Vi har enstaka kläckta kullar såväl i inner- som ytterskärgård och även från norr till syd i länet. Det finns inget delområde som har bättre eller bra resultat i form av kläckta och överlevande ejderungar.

Ett visst ljus i mörkret finns vid Hävringe i södra Skärgården. Här har man testat med att göra holkar åt honorna. Det har lett till att antalet honor som går upp och börjar häcka i området har ökat i antal mycket starkt, även om en del väljer att häcka utanför holkarna. 2021 räknades ungefär 300 honor på bo och 2022 hade de ökat till 500 honor på bo. En teori är att förekomsten av mänsklig aktivitet kan ha påverkat positivt då havsörnarna hållit sig undan i större omfattning än tidigare. Annars kan havsörnar gå ganska hårt åt ejdrarna. En liknande effekt som även kunde ses på Karlsöarna utanför Gotland.

Siffrorna för ejdrarna kan jämföras med att det på 80-talet kunder räknas in tusentals ejderungar på enskilda platser i skärgården. Exakt vad minskningen beror på är oklart. Det kan möjligen bero på dödlighet orsakad av sjukdomar/ålder kombinerat med predation samt kraftigt försämrad reproduktion. Det går inte att helt utesluta viss omflyttning av främst hanar till andra områden utanför länet.

– Det går inte heller att peka ut någon enskild faktor som orsak. Läget för ejdrarna är mycket illa och ingen vet hur man ska göra för att vända trenden, säger Claes Kyrk.

Mer att läsa