Gå till innehållet

Fortsatt allt färre jaktfalkar i Sverige

Jaktfalk. Foto: Knud Falk, Vandrefalk.dk

Det häckar allt färre jaktfalkar i Norrbotten och den negativa trenden har pågått länge.

2020 var något av ett medelår för jaktfalkarna i Norrbotten. Det räknades till 25 ungar i 50 revir i år. Jämfört med i början av 2000-talet har populationen minskat med 30 procent för jaktfalkarna i Norrbotten.

– Det är allvarsamt om en art går ned med en tredjedel på relativt kort tid. Jag är bekymrad över populationsnedgången och att kullstorleken går ner, säger Berth-Ove Lindström på Norrbottens Ornitologiska Förening, till P4 Norrbotten.

Jaktfalken är en av få fåglar som övervintrar långt i norr. Under vinter och vår är därför tillgång på ripor väldigt viktig och studier har visat att bra tillgång på ripor under sommaren ger god häckningsframgång året efter, men ännu större betydelse har vädret tidigt på säsongen. Det berättar Knud Falk, som forskat på jaktfalk och pilgrimsfalk. Han berättar också att det över lag går bra för jakt- och pilgrimsfalkarna i världen, men att det varierar från land till land.

Jaktfalkarna lägger ägg tidigt på våren, ibland när det fortfarande är rejält med snö i Arktis. De bygger inga egna bon utan behöver gamla korp- eller fjällvråksreden för att häcka.

Klimatkrisen ett växande hot
Även den pågående klimatkrisen som orsakar dubbelt så hög uppvärmning i Arktis jämfört med jordens medeluppvärmning, ställer troligen till det. I den sydligaste delen av jaktfalkarnas utbredning blir det allt vanligare att det växer upp snår på kalfjället, vilket gör det svårare för jaktfalken att lyckas med jakten på ripor. Klimatförändringarna verkar också påverka de för fjällvärlden så viktiga toppåren för gnagare och ripor. Dessutom har ökad nederbörd under vår och sommar registrerats de senaste årtiondena, vilket kan slå hårt mot jaktfalkarnas häckningar.

Knud Falk berättar att när det gäller åtgärder från de arktiska länderna för att öka chansen för jaktfalkarna så är effektivare brottsbekämning av boplundrare viktig i Ryssland.
– I större perspektiv måsta alla länder begränsa klimatförändringarna – som går extra snabbt i Arktis – för att säkra arktiska habitat på långt sikt. 

Ett nytt nätverk av falkforskare från olika länder ska nu följa utvecklingen av både jakt-och pilgtrimsfalkarna i Arktis och försöka ta reda på mer om den förändrade populationen.

Läs mer om Projekt jaktfalk hos Birdlife.se

Källor: P4 Norrbotten och Vandrefalk.dk

Mer att läsa