Gå till innehållet

Försurade världshav kommer ge traumatiska förändringar

Haven har absorberat 30 procent av mänsklighetens utsläpp av koldioxid vilket fått världshaven att försuras avsevärt. I en ny rapport varnas för att det kan orsaka dramatiska förändringar för havslevande djur och orsaka både utdöenden och att andra arter migrerar.

Till år 2100 ser havens ph-värde ut att sänkas från 8.1 till 7.8. Denna försurning kan få dramatiska effekter på världens växtplankton och därmed på hela den marina näringskedjan.

Forskarna vid MIT, University of Alabama i Birmingham, har i sin studie kommit fram till att i ett allt surare hav kommer vissa växtplanktion dö ut medan andra kommer att öka kraftigt. Eftersom växtplanktion utgör basen i näringskedjan så kommer det ge stora förändringar i de marina ekosystemen.

– Jag har alltid trott starkt på klimatförändringar och jag försöker att inte vara alltför alarmerande eftersom det inte gynnar någon, men jag blev faktiskt ganska chockad av resultaten. Det faktum att det finns så många möjliga förändringar eftersom växtplankton påverkas olika betyder att det kan ske ganska traumatiska förändringar under det här århundradet, säger Stephanie Dutkiewicz, huvudforskare vis MIT:s Center for Global Change Science.

Dessa förändringar kommer märkas långt upp i näringskedjan enligt forskarteamet. Isbjörnar äter till exempel framför allt byten som i början av näringskedjan äter kiselalger, men gynnas inte alls av cyaonbakterien Prochlorococcus. Skulle kiselalger slås ut medan Prochlorococcus ökar kommer med andra ord världens isbjörnar få väldigt svårt att klara sig.

Källa: MIT

Mer att läsa