Gå till innehållet

Förstörda tomatodlingar kopplas till växtnäring och bekämpningsmedel

Tomat som fått flytande näringsgödsel och uppvisar skador. Foto: Katja Jassey

Att få in rester av ogräsbekämpningsmedel från jordbruket i trädgårdsodlingen kan orsaka stora skador på flera växter. Tomatodlare från bland annat Storbritannien, Norge och Sverige har rapporterat om problemet i flera år och nu verkar det även finnas en koppling till vanliga produkter med flytande växtnäring.

– Det började förra året. Jag har odlat hela mitt liv, men jag förstod ingenting. Tomaterna hade fått stora skador. De hade krullat ihop sig så att blasten bildat små knutar och tillväxten stannade av. Jag visste att jag inte övergödslat så det här var något helt annat. Som att de blivit förgiftade, berättar Lena Israelsson, journalist, odlare och mångfaldigt prisbelönt trädgårdsboksförfattare.

Hon skrev nyligen i sociala medier och på sin blogg och uppmanade folk att skicka in bilder på missbildade tomatplantor och om de använt någon form av flytande växtnäring på dem.
– Det är fler än hundra som hört av sig nu och det bara fortsätter skickas in bilder. Jag trodde inte det var så många, säger hon.

Även i Norge har det uppmärksammats. Trädgårdsmästaren Janne Frydenlund berättar att mängder av privatpersoner sedan 2018 har försökt påtala problemet för plantskolor, men blivit ignorerade. Hennes egna odlingar drabbades under 2019 och 2020 och hon förstod att det var något som var fel. I april i år startade Janne Frydenlund en namninsamling. Frågan har även lyfts av den norska trädgårdsbloggen Det grönne skafferi.

Näring med bekämpningsmedel
Näringslösning till växter innehåller rester från livsmedelsproduktion, ofta i form av vinass. Vinass är en biprodukt från jästindustrin och används i ekologisk odling av exempelvis spannmål, oljeväxter, sockerbetor och vall. Men det är kemikalier som kan ha följt med i vinassen som troligen är problemet. Nämligen aminopyralid och klopyralid, två liknande bekämpningsmedel mot ogräs som används i jordbruket.

Att dessa ämnen har en negativ påverkan via jord har tidigare uppmärksammats och granskats av den brittiske odlaren Charles Dowding som även fått in mängder av rapporter om saken, odlaren och författaren Sara Bäckmo och på flera andra håll. Det har även påvisats av Norskt centrum för ekologiskt lantbruk och Florida university.

En av flera tomatplantor som fått missbildade blad hos Kerstin Wärlinge i Kalmar. Även dessa har fått flytande näringslösning. Foto: Kerstin Wärlinge

Klopyralid är en godkänd ingrediens i kemiska bekämpningsmedel. Det har så långsam nedbrytning att det finns en lång lista på saker som inte får odlas ett eller två år efteråt. 2016 godkändes aminopyralid användning som växtskyddsmedel i Sverige (2015 inom EU).

Varken klopyralid eller aminopyralid är farliga för människor eller djur enligt Kemikalieinspektionen, men för odlingar kan det ställa till problem. Inte ens halm från en behandlad gröda eller gödsel där samma halm använts som strö får säljas eller ges bort till andra odlare, skriver Lena Israelsson.

Hur hamnar då dessa ämnen i växtnäringen som enligt Lena Israelsson och mängder av andra odlare skadar tomatplantor?
– Jag spekulerar nu, men jag tycker att det är ett rimligt antagande att dessa medel först sprayas på stråsäd för att ta bort örtbladiga växter, som även gurka och tomat tillhör. Om man andra året, när en lång rad grödor inte får odlas eftersom det finns klopyralid i marken, istället odlar betor och sedan gör koncentrat av vinass till växtnäring så blir de ämnena som finns i oldingen väldigt koncentrerat. Norska forskare har hittat klopyramid i skadade tomatplantor som använt detta växtnäringsmedel.

Lena Israelsson är noga med att påpeka att problemen inte verkar uppkomma av alla växtnäringar och att producenterna mycket väl kan vara omedvetna om problemen.
– Eftersom inga breda tester gjorts är det för tidigt att dra slutsatser om vilka preparat som är kontaminerade. Dessutom kan det vara så att en batch är okey, medan nästa är förgiftad. Inte heller företagen som marknadsför dem tycks känna till om de är kontaminerade eller inte. Boven i dramat är alltså inte Plantagen, ICA eller Substral mf l. Däremot har tillverkarna brustit genom att inte ha koll på att medlen är fria från bekämpningsmedel. Men framför allt ligger ansvaret på EU och Kemikalieinspektionen som godkände preparaten 2016, vilket var ett omtvistat beslut på grund av att substanserna är så svårnedbrytbara, skriver Lena Israelsson på sin blogg.

Vad skulle du rekommendera till de som vill använda näring till sina plantor?
– Jag skulle ställa undan flaskan med flytande växtnäring och istället använda utspädd urin (“guldvatten”) till plantor. Tomater kräver mycket näring. Nässelvatten är jättebra, men det är en väldigt mild lösning och är mer av ett komplement. Vill man att tomaterna ska växa tillräckligt så räcker det inte.

Vad har de som hört av sig till dig sagt?
– Alla skriver att de trodde att de slarvat med sin odling och att tomaterna dött av den anledningen. De har inte förstått vad de kan ha gjort för fel. Det är så mycket tid och pengar som investeras i att odla tomater. Dessutom finns all längtan som byggs upp under säsongen. För odlare är det här en katastrof.

Läs mer

Mer att läsa