Gå till innehållet

Första lyckade häckningen på 19 år för vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett. Foto: Erik Hansson

Vitryggig hackspett. Foto: Erik Hansson

Ett av de vitryggiga hackspett-paret vid nedre Dalälven, som vi skrivit om tidigare, misslyckades tyvärr med sin häckning i år. Desto bättre lyckades det andra paret. De fick två ungar är därmed den första lyckade häckningen på 19 år i Uppland. En stor framgång för Naturskyddsföreningens Projekt vitryggig hackspett.

– Det är som sagt en stor framgång men ändå alldeles för tidigt för att kunna säga att vitryggen är på väg att återetableras i nedre Dalälven. Vi känner till sex stationära individer i området, varav alltså två par. När vi har tio häckande par kan vi börja tala om en möjlig återetablering. Men det går åt rätt håll, det kan jag hålla med om, säger Kristoffer Stighäll på Naturskyddsföreningen till UNT.

De vitryggiga hackspettarna i projektet föds upp på Nordens Ark innan de placeras ut i den lämpliga miljön i Färnebofjärdens nationalpark. De placeras först i en bur och stödmatas under hösten och vintern för att bli stationära.

I augusti kommer 13 nya unga fåglar placeras ut i samma område och då kommer de förses med ultralätta radiosändare så att de kan följas.

Läs mer om vitryggig hackspett.

Källa: Uppsala Nya Tidning

Mer att läsa