Gå till innehållet

Första fyndet av pallaskatt på Mount Everest

Pallaskatt. Foto: Dominik Slíva, CC BY-SA 4.0

Forskare från åtta länder har lyckats hitta spår av pallaskatter på över 5 000 meters höjd på Mount Everest.

Det var under en fyra veckor lång expedition 2019 som två fynd av misstänkta bajshögar gjordes på över 5 000 meters höjd. Efter DNA-prover kunde forskarna vara säkra på att det rörde sig om bajs från pallaskatten och att det dessutom rörde sig om två olika individer. Forskarna kunde också se att katterna ätit både piphare och bergvessla.

– Det här är en unik upptäckt, inte bara ur vetenskaplig synvinkel utan även ur bevarandesynpunkt, eftersom denna population av pallaskatten är lagligt skyddad enligt CITES (konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter). Vi hoppas att bekräftelsen av denna nya karismatiska art kommer att öka medvetenheten och kunskapen om mångfalden av arter på detta ikoniska världsarv, säger Dr Anton Seimon, forskare på National Geographic och medförfattare till artikeln

I nationalparken Sagarmatha på Mount Everest, där fynden gjordes, har antalet turister ökat kraftigt. På 1970-talet var det några tusen per år. 2019 rörde det sig om 50 000 personer. Trots det har pallaskatten varit okänd i området. Framöver ska ytterligare studier göras för att försöka få en uppfattning om artens utbredning, antal i området och deras diet.

Pallaskatten blir ungefär lika stor som en tamkatt och lever på stäpper och i bergskedjor i Centralasien. Den klarar temperaturer på minus 50 grader. 2020 omvärderades pallaskatten från nära hotad till livskraftig på den internationella rödlistan eftersom det framkommit att den är något mer utbredd än man tidigare trott. Källa: Nordens Ark

Källor: Wildlife Conservation Society och Cat News

Mer att läsa