Gå till innehållet

Förslag om försämring av EU:s fågel- och artskydd nedröstat

EU
Kattuggla. Foto: Marie Mattsson http://www.natursidan.se/fotografer/marie-mattsson/

Kattuggla. Foto: Marie Mattsson 

Idag röstade en kraftig majoritet i EU-parlamentet ned förslaget om en försämring av EU:s fågel- och artdirektiv. Istället krävs nu nödvändiga åtgärder för att etablera ett tillräckligt skydd och finansiering för att arter och livsmiljöer ska lyckas återhämta sig till år 2020, enligt Världsnaturfonden. Sverige var dock ett av länderna som röstade för en förändring i skyddet.

– Vi är glada över att se att EU-parlamentet har bestämt sig för att lyssna på mer än en halv miljon människor och regeringar som stöder Europas miljölagar. Det här är ett starkt budskap till EU-kommissionen: Det är fel och kostsamt att ändra något som fungerar, säger Andreas Baumüller, chef för Natural Resources, WWF i Europa.

Enligt BirdLife Sverige har inte Sverige anslutit sig till de länder som vill att direktiven ska bibehållas. Det “beror på att regeringen är låst av så kallade tillkännagivanden som lämnats i riksdagen av allianspartierna med stöd av Sverigedemokraterna”. I den slutliga omröstningen röstade fyra svenska EU-parlamentariker mot att behålla direktivet – Lars Adaktusson (kd), samt moderaterna Anna-Maria Corazza-Bildt, Christopher Fjellner och Gunnar Hökmark.

EU-parlamentet motsätter sig ändringen av EU:s fågel- och habitatdirektiv med motiveringen att “det skulle resultera i ett svagare lagligt skydd och finansiering och skulle vara dåligt för naturen, människor och ekonomin”, enligt WWF.

Resultatet ses som en stor framgång för Europas miljöorganisationer och kampanjen Nature Alert som undertecknats av över en halv miljon människor. Nu är det upp till EU-kommissionen om de vill följa EU-parlamentets rekommendationer.

I dagsläget är 60 procent av djur och växter i Europa är idag hotade och det gäller även 77 procent av deras livsmiljöer, enligt Världsnatufonden.

Källa: WWF och BirdLife Sverige

Mer att läsa