Gå till innehållet

Förslag om allmän jakt på ekorre och hermelin stoppat

Ekorre. Foto: Erik Hansson

I Naturvårdsverkets jakttidsöversyn 2019/2020 lämnades förslag på allmän jakt på ekorre, enkelbeckasin och hermelin. Men Naturvårdsverket skickar inte förslagen vidare till regeringen.

Under förslagsperioden inkom förslag till Naturvårdsverket om allmän jakt på ekorre och hermelin. Naturvårdsverket gjorde bedömningen att det inte fanns biologiska, ekologiska eller juridiska hinder mot detta och förslaget ansågs också “ligga i linje med strategi för svensk viltförvaltning”. Men när förslaget skickades på remiss framkom det inte något starkt stöd för sådan jakt och “nyttjandet av vilt som resurs genom jakt” ansåg inte Naturvårdsverket vara ett särskilt starkt skäl.

Dessutom fick de in synpunkter om att ekorrens och hermelinens “värde som resurs avseende såväl kött som päls bedöms som lågt” och att “den skada arten kan orsaka bedöms som marginell”.

Allmän jakt på ekorre och hermelin är därmed inte med i det förslag som Naturvårdsverket skickade vidare till regeringen den 22 juni 2020. Det gäller även bland annat enkelbeckasin, korp, svärta och årta.

– Vi har inhämtat ny kunskap och gett berörda aktörer möjlighet att påverka arbetet. Många har lämnat synpunkter under arbetets gång och det är vi tacksamma för. Efter det har vi gjort avvägningar med beaktande av de synpunkter som har lämnats in, säger Gunilla Skotnicka, biträdande chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.

Källor: Naturvårdsverket och “Naturvårdsverkets förslag på jakttider

Mer att läsa