Gå till innehållet

Förslag: Förbjud test av grythund på inlåsta grävlingar

Grävling. Foto: BadgerHeroEget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk

Naturvårdsverket och Jordbruksverket föreslår att det ska bli förbjudet att låsa in en grävling bakom galler för att sedan testa grythundar på dem. Myndigheterna anser att det för grävlingarna “föreligger en påtaglig risk för lidande, som inte är obetydligt”.

Grävlingsjakt i Sverige bedrivs idag bland annat med fällor, vakjakt, jakt med ställande hund ovan jord och jakt med grythund. Det sistnämnda används även för jakt på räv, grävling och mårdhund. För att testa att hundarna klarar av att vara grythundar görs tester.

De så kallade grytanlagsproven görs med en levande grävling inlåst i ett konstgjort gryt under jord. Grävlingen är placerad i en rund kittel med galler som kan vridas mot tre olika gångar och därmed exponera grävlingen mot grythunden.

Det är den här användningen av levande grävlingar som Naturvårdsverket och Jordbruksverket föreslår ska fasas ut under en övergångsperiod. De menar att det inte under utredningen framkommit att grytanlagsproven med levande grävling skulle vara ett bättre redskap för att få fram lämpliga grythundar än alternativa metoder, såsom användning av attrapper eller grytjaktprov.

− Eftersom det inte har framkommit några tillräckligt tungt vägande skäl för att grytanlagsprov med levande grävling ska få fortsätta, är det svårt att motivera att det ska finnas ett undantag från huvudregeln i djurskyddsförordningen om förbud mot att utsätta djur för lidande. Därför föreslår Naturvårdsverket och Jordbruksverket att grytanlagsprov med levande grävling bör fasas ut, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten vid Naturvårdsverket.

Det finns inte så mycket forskning om hur grävlingar påverkas av att delta i dessa tester, men baserat på de som finns konstaterar SLUs vetenskapliga råd för djurskydd att det för grävlingarna “föreligger en påtaglig risk för lidande, som inte är obetydligt”.

− Eftersom det i utredningen framkommit att det finns en påtaglig risk för lidande för de grävlingar som används vid grytanlagsprov anser vi i utredningen att undantaget i djurskyddsförordningen om att få använda levande grävling vid grytanlagsprov bör tas bort, säger Anna Tilly, djurskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Om ett förbud införs kommer Sverige få liknande regler som andra länder i norra Europa. I utredningen konstateras att i alla jämförda länder “saknas möjligheten att hålla levande grävling för prov motsvarande anlagsprov och i vissa fall är även grytjakt med hund starkt begränsat eller förbjuden”.

Källor: Naturvårdsverket och SLU

Mer att läsa