Gå till innehållet

Ny studie: Kraftig havsnivåhöjning oundviklig

Issmältning på Grönland är en av den största källorna till havsnivåhöjning och den senaste tidens kraftiga smältning bådar inte gott för världens kuststäder.

De stora istäckena över Grönland och Antarktis smälter nu sex gånger snabbare än de gjorde under 1990-talet enligt en studie från 2020. Det kommer leda till en rejäl havsnivåhöjning enligt en ny studie från National Geological Survey of Denmark and Greenland. I en ny modell har forskare kommit fram till att enbart den stora avsmältningen från Grönland som skedde år 2000-2019 orsakar minst 27 centimeters havsnivåhöjning, oavsett om utsläppen stoppas helt nu eller fortsätter som förväntat. Exakt när det kommer ske är oklart, men studien visar att det är oundvikligt. Ett oroväckande faktum för de nästan 600 miljoner människor som i dagsläget lever i kustnära områden världen över.

I takt med att den globala uppvärmningen fortsätter kommer även takten för issmältningen öka. Om rekordåret 2012 blir normalt i framtiden, vilket inte är otänkbart när temperaturen stiger, kommer det orsaka 78 centimeters höjning.

– Det faktum att vi redan är på väg mot den nivån av isförlust är chockerande. Men skillnaden mellan 78 cm och 27 cm belyser vad som kan göras genom att genomföra Parisavtalet. Det finns fortfarande mycket utrymme för att minimera skadorna, säger William Colgan, vid National Geological Survey of Denmark and Greenland, till The Guardian.

Forskarna poängterar dock att deras siffror är försiktiga. Det kan bli dubbelt så kraftig höjning redan under det här århundradet och William Colgan säger till The Guardian att det finns allt större vetenskapligt stöd till att vi kommer få se flera meters havsnivåhöjning inom de närmaste 100 eller 200 åren. I fjol konstaterade forskare att 1-2 meters havshöjning är oundvikligt enbart från Grönland. För att förhindra att det sker krävs snabba klimatåtgärder.

Källor: Nature och The Guardian

Mer att läsa