Gå till innehållet

Ny studie: Jordbruk kan kraftigt gynna biologisk mångfald med bibehållen skörd

Hämpling – en av arterna som ökat kraftigt i antal kring jordbruket med ökad naturhänsyn. Foto: Erik Hansson

En långtidsstudie från Storbritannien visar att det går att göra stora insatser för fåglar och fjärilar i jordbruket utan att försämra matproduktionen.

Intensifieringen av jordbruket har slagit hårt mot djuren som lever på landsbygden. Men med rätt metoder kan artrikedomen öka. Det har forskare vid UK Centre for Ecology & Hydrology (UKCEH) visat i en nyligen publicerad studie.

Studien gjordes på den 1 000 hektar stora gården Hillesden i Buckinghamshire och inleddes 2005 genom att 1-5 procent av arealen användes till att bland annat odla växter som ger frön åt fåglar, vilda växter åt pollinatörer och tuvbildande gräs för att gynna en lång rad insekter, fåglar och däggdjur. Dessa åtgärder gynnade inte bara den biologiska mångfalden i allmänhet utan också arter som medför stora förbättringar för produktionen i jordbruket genom exempelvis pollinering och att äta insekter som äter av grödan.

Området jämfördes med liknande jordbrukslandskap under samma period (2006-2016) som inte genomfört dessa åtgärder. Resultaten visade att en majoritet av arterna klarade sig bättre vid Hillesden. Antalet fåglar ökade nästan tre gånger så mycket och antalet fjärilar dubbelt så mycket jämfört med andra liknande jordbruk. Bland fågelarterna som gynnades var exempelvis hämpling, gulsparv och bofink. Buskgräsfjäril och rapsfjäril fördubblades i antal under tidsperioden.

– Hillesden-studien visar att det är möjligt att balansera bevarande av vilda djur och växter med effektiv livsmedelsproduktion. Jag är övertygad om att andra jordbrukare skulle kunna uppnå liknande resultat med rätt utbildning och råd, säger Marek Nowakowski från Wildlife Farming Company.

Robin Faccenda, som äger Hillesden Estate, tror också att metoderna kan spridas.

– I dessa utmanande tider har behovet av att balansera ett lönsamt jordbruk med ökat djurliv aldrig varit viktigare. Mitt råd till alla som vill förbättra djurlivet på sin gård är att få goda råd och skapa en rad lämpliga livsmiljöer av hög kvalitet.

Källor: Journal of Applied Ecology och UK Centre for Ecology & Hydrology

Mer att läsa