Gå till innehållet

Global studie: Grönområden viktiga för stadsbors nöjdhet med livet

Satellitbild över Paris. Foto: Axelspace Corporation, CC BY-SA 4.0

Tidigare studier på området har framför allt fokuserat på ett fåtal länder eller städer. Den här gången har 60 olika länder jämförts och forskarna fann en koppling mellan hur nöjda stadsbor är med livet och grönområden, oavsett ekonomiskt välstånd.

Redan för fem år sedan gick minst 10 procent av världens el till att kyla ned bostäder och i Qatar har man nu till och med AC utomhus för att tackla upphettningen. Samtidigt har studier visat att fler träd är avgörande för att kyla ned allt varmare städer. Det är inte den enda fördelen grönområden har i städer.

Forskare vid Korea Advanced Institute of Science and Technology har använt satellitdata för att undersöka 90 platser i 60 länder runt om i världen. Alla städer som valts ut har varit tätbefolkade (minst 10 procent av landets population) och bilderna samlades in under sommarperioden.

Dessa data jämfördes sedan med ländernas bruttonationalprodukt och uppgifter från World Happiness Report där invånare i olika städer angett hur nöjda de är med livet. Forskarna har då kunnat ta fram hur grönområden påverkar människors lycka, oavsett landets ekonomiska status.

– Sammanfattningsvis verkar ekonomiskt stöd framför allt vara kopplat till lycka tills att vissa grundläggande krav och levnadsstandarder har uppnåtts. Kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och ökad lycka är dock inte ihållande. Efter en viss nivå verkar grönytor vara relaterade till lycka via andra sociala faktorer, skriver forskarna i sin slutsats.

Författarna till studien anser att politiker bör se till att stadsbor har enkel tillgång till grönområden och att det är viktigt både för industrialiserade länder och utvecklingsländer. Dessutom är det viktigt att ha grönytor i åtanke innan nya områden exploateras eftersom det är svårt att skapa grönområden efter att nya byggnader uppförts.

Klimatkrisen bör beaktas
Sist, men inte minst bör klimatkrisen tas i åtanke. Bränder, översvämningar, torka och andra extrema väderhändelser kan hota grönområden och den globala uppvärmningen kommer vara särskilt känslig i städer eftersom temperaturen tenderar att vara högre där det finns mycket bebyggelse. Redan för fem år sedan gick minst 10% av världens el åt till att kyla ned bostäder, men där kan träd i städer göra en stor insats.

– I slutändan är miljöpåverkan dubbelriktad; stadsnära grönområden påverkar lokala klimat genom att sänka koldioxidnivåerna och ge en kylande effekt som indirekt påverkar människors välbefinnande. Därför måste mer uppmärksamhet ägnas åt att förutsäga klimatförändringar och vilken påverkan de har på offentliga platser, eftersom extrema förändringar kan hämma fördelarna med stadsgröna områden, skriver forskarna.

Källor: Korea Advanced Institute of Science and Technology och EPJ Data Science

Mer att läsa