Gå till innehållet

Forskare vill ha tips om friska askar

Ask med sina sågtandade och parbladiga löv. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Trädet ask räknas i dagsläget som starkt hotad i Sverige och enligt Skogssällskapet finns det en risk att de snart är utrotade på grund av askskottsjukan. För att rädda trädet vill nu forskare få in tips på friska askar som står tillsammans med askar som är angripna.

Asken, med sina sågtandade, parflikiga blad, finns i Sverige upp till Mälardalen och har en kort lövsäsong. De slår ut först i maj och tappas tidigt under hösten. Men det är ett träd som är viktigt för den biologiska mångfalden. Var fjärde art som är beroende av ask är idag hotade (120 av 483).

Anledningen till att asken är hotad och därmed också de arter som är beroende av trädet är att de smittas av askskottsjukan. Det är en svamp som infekterar i stort sett alla askar i hela Europa – från norra Sverige till södra Toscana. För att rädda asken pågår ett projekt där askar som är mer toleranta mot askskottsjukan kartläggs. Det befintliga urvalet är dock för litet och det behövs fler exempel för att få en så stor genetisk bredd i urvalet som möjligt. Därför vänder sig nu forskare från Skogforsk och Sveriges lantbruksuniversitet till allmänheten för att få hjälp.

LÄS ÄVEN: • Eldsjälen som kämpar för almens överlevnad

Askens blommor. Foto: Länk

– Det vi letar efter är friska exemplar som står tillsammans med andra askar som är angripna. Enstaka träd som är friska är svårare att bedöma, eftersom det inte är säkert att de blivit angripna av svampen. Både unga och gamla träd är intressanta, säger Lars-Göran Stener, forskare på Skogforsk.

Målet är att ta fram mer toleranta askar genom att klona individer med relativt lite synliga skador. När motståndskraftiga exemplar hittats används dessa i nya fröplantager för att ta fram vitala askplantor.

LÄS ÄVEN: • Knoppguide till 18 vanliga träd

Asken till höger bär på en genetisk motståndskraft mot askskottsjukan, och skiljer sig tydligt från asken till vänster. Foto: Michelle Cleary/SLU

Hur skiljs då en vital ask från en sjuk? Skogforsk skriver att friska träd skiljer sig ganska tydligt från omgivande, sjuka askar. Bedömningen görs bäst i juli och augusti när löven är fullt utvecklade.
• Kronutglesning. Är trädkronan gles med döda grenar så är det ett tecken på askskottsjukan.
• Epikorma skott. När grenarna i kronan dör skjuter trädet i desperation nya skott från topparna, vilket ger ett buskigt intryck.
• Sår på trädstam och grenar. Såren behöver inte vara direkt orsakade av askskottsjukan, utan kan orsakas av olika rötsvampar, men är ett tecken på att trädets försvar är nedsatt.
• Vissna löv på grenarna.

LÄS ÄVEN: • Aspträd anpassar sig snabbt till klimatförändringar

Skicka tips på vitala askar till Lars-Göran Stener (lars-goran.stener@skogforsk.se).

Källor: Skogssällskapet och Skogssällskapet

Mer att läsa