Gå till innehållet

Forskare: Världens sista orörda natur måste skyddas

Natur i Sibirien, ett av världens största och sista vildmarksområden. Foto: Vadim tLS Andrianov / Вадим tLS Андрианов – from author, CC BY-SA 3.0, Länk

Fem länder har 70 procent av världens sista natur kvar som har intakta ekosystem: Ryssland, Kanada, Australien, USA och Brasilien. Dessa områden kan skyddas om de erkänns inom ett internationellt politiskt regelverk, säger forskare från universitetet i Queensland och Wildlife Conservation Society.

I en studie publicerad i Nature har forskarna bland annat gjort en karta över den sista orörda naturen i världen. Detta för att tydliggöra vilka nationer som är ansvariga för de sista intakta ekosystemen på jorden och därmed även kunna skydda dem. Kartan visar att Ryssland och Kanada har överlägset störst områden med vildmark kvar, men också att Sverige har en liten fläck vildmark kvar.

Målet för forskarna är att 100 procent av dessa intakta ekosystem ska skyddas. James Watson, en av dem som skrivit rapporten säger i en artikel i The Guardian:
– Det är möjligt att skydda dessa områden, det enda nationerna behöver göra är att stoppa industriell framväxt där.

Denna studie ska presenteras snart på COP 14, en FN-konferens om biologiskt mångfald som ska hållas i Egypten. Inför den arbetar flera länder fram en plan för skydd av biologisk mångfald som gäller efter 2020, där flera nationer blir undertecknare.

I artikeln i Nature kan man läsa att exploateringen av jordens vildmark gått snabbt. För 100 år sedan användes 15 procent av jordens yta för boskap och för att odla grödor. Idag är 77 procent av allt land (förutom Antarktis) och 87 procent av havsområdena på jorden har påverkats direkt eller indirekt av människor. Bara mellan 1993 och 2009 exploaterades 3,3 miljoner kvadratkilometer vildmark – en yta lika stor som Indien.

– Jordens sista fragment av orörd natur har blivit viktiga buffrar mot förändringar orsakade av människan. Men de är inte skyddade genom internationella ramverk ännu.

John Robinson, global bevarandechef för WCS, säger till The Guardian att vildmark endast kan säkras globalt om Ryssland, Kanada, USA, Brasilien och Australien tar en ledarroll:
– Vi har redan förlorat så mycket. Vi måste ta dessa möjligheter att säkra vildmarken innan den försvinner för alltid.

Antarktis och några havsområden är inte med i beräkningen eftersom de inte ligger inom ett lands gränser.

Källor: Nature och The Guardian

Mer att läsa