Gå till innehållet

Forskare sågar EU:s skydd av hav och fiskar

EU

Bifångst vid trålfiske efter räkor. Arkivfoto: NOAA, Public Domain

För hårt fiske, alldeles för små områden som är skyddade på riktigt och dåligt undersökt situation – det är några av de punkter som över 200 forskare och naturvårdsarbetare tar upp i ett starkt kritiskt upprop mot EU:s hantering av haven.

Enligt EU var 10,8 procent av haven runt unionen skyddade 2016. Men de över 200 forskarna bakom det nya uppropet anser att det inte stämmer. Åtminstone inte om man ska använda ett ord som “skyddad” i dess riktiga betydelse.

– EU har för närvarande verkligt skydd i mindre än 1 procent av de marina områdena, vilket innebär att över 99 procent av EU:s kontinentala vatten inte är tillräckligt skyddade från verksamheter med stor påverkan, till exempel industriella utvinningar eller bottentrålning. Detta leder till och med till att det marina livet i många av EU:s skyddade marina områden är mindre rikt än i oskyddade områden i närheten, vilket undergräver alla bevarandemål, skriver forskarna i sitt öppna brev.

De menar till och med att EU:s marina skyddade områden idag inte är till någon nytta för bevarandet så länge det tillåts bottentrålning och annan industriell verksamhet i de marina skyddade områdena.

Forskarna och biologerna bakom uppropet uppmanar EU att helt förbjuda bottentrålning och industriellt fiske i det som på pappret kallas marina skyddsområden. I dagsläget är ironiskt nog bottentrålning tillåtet i 59 procent av alla dessa “skyddade” områden.

Bottentrålning är en fiskemetod där botten skrapas ren från liv och där det tas väldigt liten hänsyn till vad som hamnar i näten. Varje år dödas en miljon ton organismer av bifångst av bottentrålare, som står för 93 procent av alla marina djur som kastas överbord. Genom att röra runt i botten frigörs lagrat kol och dessutom är bottentrålning det mest bränslekrävande fisket. Faktum är att bottentrålning orsakar större utsläpp än hela flygindustrin.

Insatser för att skydda marina områden och stoppa bottentrålningen skulle enkelt kunna finansieras med EU:s stora, felriktade fiskebidrag, menar forskarna bakom studien.

Det är inte första gången det kommer oroväckande rapporter om fiskpopulationerna i EU. För två år sedan kom en rapport från Europeiska revisionsrätten som varnade för att EU misslyckats med att stoppa förlusten av biologisk mångfald och återställa fisket till hållbara nivåer i sina vatten.

Källor: The Guardian och forskarnas upprop

Mer att läsa