Gå till innehållet

Forskare har räknat ut värdet av biologisk mångfald – lönsamt med bevarande

Gräsmarker i Indien. Foto: Manu gangadhar, CC BY-SA 4.0.

Att sätta ett värde på ekosystemtjänster har varit populärt ett tag. Nu har en grupp forskare publicerat en studie i Scientific Advances där de även försökt sätta ett värde i dollar på minskad eller ökad biologisk mångfald. Slutsatsen är enkel: det är ekonomiskt lönsamt att bevara biologisk mångfald. 

Det är en grupp ekonomer och ekologer vid universitetet i Illinois som tagit fram modellen för att räkna ut värdet av biologisk mångfald.

LÄS ÄVEN: • Du kan själv enkelt göra viktiga insatser för biologisk mångfald i din trädgård

– Biologisk mångfald har ett egenvärde när människor njuter av skönheten och variationen i naturen. Men dessa inre värden kan vara svåra att kvantifiera. I den här studien har vi fokuserat på de monetära värdena av en specifik praktisk tjänst som biologisk mångfald ger oss: kollagring, säger Amy Ando, professor i miljöekonomi.

Att räkna med kollagring är helt enkelt det lättaste sättet att värdera biologisk mångfald även om den tillhandahåller en lång rad tjänster för oss. Den globala utsläppsmarknaden, värd över 1500 miljarder kronor, har legat till grund för beräkningarna.

Forskarna kom fram till att varje ny växtart i ett område ökade kollagringen något. En förklaring till det är troligen att nya växter fyller en ny nisch och därmed bidrar till mer sammanlagd växtlighet.

LÄS ÄVEN: • WWF: Nästan inga länder gör tillräckligt för att skydda biologisk mångfald

Störst förändring skedde i områden med låg artrikedom. Att gå från fem till sex växtarter i ett område lagrade nästan tio gånger så mycket som att gå från 15 till 16 arter. Världens många monokulturer, där nästan bara en växtart odlas, skulle alltså kunna lagra betydligt mer kol med ganska enkla medel. Forskarna räknade ut att om en ny art tilläts på de ungefär 120 000 kvadratkilometer som återskapats som gräsmarker av USDA:s Conservation Reserve Program i USA skulle enbart den ökade kollagringen vara värd ungefär 7 miljarder kronor.

En tidigare global studie av över 80 forskare, kom fram till att det kan vara värt flera tusentals miljarder kronor att bibehålla den biologiska mångfalden i världens skogar. När den biologiska mångfalden i skogarna minskar accelererar också minskningen av skogarnas produktivitet.

Forskarna är noga med att poängtera att kollagring bara är en aspekt av biologisk mångfald och att värdet är betydligt mer komplext än enbart rent ekonomiskt.
– Artrikedom innebär produkter som trä, mat och bränsle och tjänster som återhämtning, vattenrening och skydd från översvämningar – vilket också kan beräknas med vår metod. Pengar är ett språk som talas och genom att visa det ekonomiska värdet av biologisk mångfald understryker vi betydelsen av bevarande och lagar som stöder det, säger Bruce Hungate, som ledde forskarteamet.

Källa: Science Advances och Science Daily

Mer att läsa